Դեկտեմբերի 19-ին Rondine Cittadella della Pace իտալական ՀԿ-ն ԵՊԼՀ-ականներին ներկայացրեց Իտալիայում 2 տարի տևողությամբ կրթաթոշակային ծրագրեր: Իտալական կազմակերպության և ԵՊԼՀ-ի Կարիերայի կենտրոնի և Շրջանավարտների միավորման նախաձեռնությամբ իրականացված հանդիպման ընթացքում ուսանողները ծանոթացան 21-28 տարեկան երիտասարդների համար նախատեսված կրթաթոշակային մագիստրոսական ծրագրերին՝ Խաղաղաշինություն, Ծրագրերի կառավարում և Առաջնորդություն մասնագիտություններով, դիմելու ընթացակարգին: Ծրագրի դիմում-հայտերի վերջնաժակետն է հունվարի 12, 2020թ.: 

https://callforparticipants.rondine.org/

Rondine Cittadella della Pace ՀԿ-ն ԵՊԼՀ-ականներին ներկայացրեց Իտալիայում 2 տարի տևողությամբ կրթաթոշակային ծրագրեր