ՈԻՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԱՅՑ ԼԻԵԺԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՄԻՆԵՐՎԱ ԾՐԱԳՐԻ  ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

2019 թ. հոկտեմբերի 21-ից-25-ը Բելգիայի Լիեժ քաղաքում կայացավ ERASMUS+ CBHE շրջանակներում իրականացվող «Մոլդովայի և Հայաստանի բուհերի հետազոտության կառավարման և հանրահասանելի գիտության կարողությունների զարգացում (MINERVA)» ծրագրի հերթական ուսումնական այցը՝ EURAXESS-ի (https://euraxess.ec.europa.eu/) ընթացակարգով HR պիտակը ձեռք բերելու, մասնավորապես հետազոտողների համար Մարդկային ռեսուրսների ռազմավարության մշակման (HRS4R) գործընթացն ուսումնասիրելու նպատակով (ՄԻՆԵՐՎԱ աշխատանքային փաթեթ 4): Լիեժի համալսարանն առաջիններից է աշխարհում որդեգրել հանրահասանելի գիտության սկզբունքները (2007 թ.), ինչպես նաև ունի բավականին մեծ փորձ HRS4R պիտակի ձեռքբերման գործընթացների կազմակերպման հարցում:

Հանդիպման խորագիրն էր «Հետազոտության կառավարման կարողությունների ձևավորում» /«Building Capacities of Research Management»/: Ուսումնական այցին մասնակցեցին Հայաստանի և Մոլդովայի` ծրագրի գործընկեր հանդիսացող բոլոր բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչները: Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի պատվիրակության ներկայացուցիչներն են՝ գրադարանի և Բրյուսովյան գիտական կենտրոնի ղեկավար Աննա Չուլյանը (ՄԻՆԵՐՎԱ ծրագրի ԵՊԼՀ համակարգող), գիտության բաժնի պետ Կարեն Հայրապետյանը, Կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնի վարիչ Ռոբերտ Խաչատրյանը և նույն ամբիոնի դոցենտ Սամվել Հովհաննիսյանը:

Լիեժի համալսարանի փորձագետ Isabelle Halleux https://www.vitae.ac.uk/events/event-presenters/Isabelle-Halleux մասնակիցներին ներկայացրեց այլ երկրների լավագույն փորձը, ծանոթացրեց ընթացակարգերին, փաստաթղթերին և ձևաթղթերին: Պրոֆեսոր Halleux ուղղորդմամբ քարտեզագրվեց EURAXESS-ի ընթացակարգով HRS4R պիտակի ձեռքբերման գործընթացը, ինչպես նաև հաստատվեց գործողությունների պլանը` ըստ ժամկետների (ՄԻՆԵՐՎԱ աշխատանքային փաթեթ 4):