2023-2024 ուսումնական տարվա գարնանային քննաշրջանի որակավորման քննությունների արդյունքների ամփոփում

2023-2024 ուսումնական տարվա գարնանային քննաշրջանի թեկնածուական որակավորման քննություններին մասնակցության հայտ է ներկայացրել 6 հետազոտող: Որակավորման քննություններին հետազոտողները ցուցաբերել են հետևյալ արդյունքները.

Օտար լեզու (Անգլերեն)

  1. Մինասյան Աննա Ռուբենի 5 (գերազանց)
  2. Խաչատրյան Արևհատ Ռաֆիկի 4 (լավ)
  3. Թովմասյան Աննա Հակոբի 5 (գերազանց)

Օտար լեզու (Ֆրանսերեն)

  1. Բարսեղյան Վարսենիկ Արմենակի 5 (գերազանց)
  2. Գրիգորյան Հասմիկ Արայի 4 (լավ) 

Ինֆորմատիկա

  1. Մինասյան Աննա Ռուբենի ստուգված
  2. Խաչատրյան Արևհատ Ռաֆիկի ստուգված
  3. Թովմասյան Աննա Հակոբի ստուգված
  4. Բարսեղյան Վարսենիկ Արմենակի ստուգված
  5. Սիմոնյան Նարինե Սամվելի ստուգված

Քննաշրջանի արդյունքները՝

Գերազանց                   3

Լավ                               2

Ստուգված                    5

Ներկայացնում ենք 2023-2024 ուսումնական տարվա գարնանային քննաշրջանի որակավորման քննությունների արդյունքների ամփոփումը