Մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնը հյուրընկալեց Չեխիայի Հանրապետության Չեսկե Բուդեյովիցե քաղաքի Հարավային Բոհեմիայի Կրթության ֆակուլտետի դասախոսներին:

Հանդիպման ժամանակ քննարկվեցին Հայաստանի և Չեխիայի բարձրագույն կրթական համակարգի նմանությունները և տարբերությունները, ուսանողների պրակտիկայի (ընթացիկ և ամփոփիչ) կազմակերպման ձևերը, ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրերը:

Հանդիպաման ընթացքում անդրադարձ կատարվեց նաև մանավարժական հայեցակարգերին, այլընտրանքային մանկավարժությանը և մանկավարժության պատմությանը:

Մանկավաժության ամբիոնում հյուրընկալվեցին Հարավային Բոհեմիայի Կրթության ֆակուլտետի դասախոսները