Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման նպատակով ԵՊԼՀ-ում իրականացվում է փորձագիտական այց

Ս.թ. մայիսի 14-ին մեկնարկել է ԵՊԼՀ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման շրջանակում փորձագիտական այցը: Փորձագիտական այցն իրականացնում է Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամի փորձագիտական խումբը (ներառյալ միջազգային փորձագետը): Փորձագիտական այցի նպատակն է հանդիպում-քննարկումներ իրականացնել ԵՊԼՀ ներքին և արտաքին շահակիցների հետ, այցելել ԵՊԼՀ տարբեր ստորաբաժանումներ՝ փաստաթղթերի ուսումնասիրման և ռեսուրսների դիտարկման նպատակով: ԵՊԼՀ-ում փորձագիտական այցը կշարունակվի մինչև ս.թ. մայիսի 17-ը:

Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման նպատակով ԵՊԼՀ-ում իրականացվում է փորձագիտական այց