Դեկտեմբերի 19-ին ԵՊԼՀ-ի Կարիերայի կենտրոնը և Շրջանավարտների միավորումը ԵՊԼՀ-ում հյուրընկալել էին «Դասավանդի՛ր Հայաստան» կրթական հիմնադրամի աշխատակազմի մի քանի անդամների, ովքեր համալսարանի բակալավրի 4-րդ կուրսի և մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանողների համար պատրաստել էին տեղեկատվական անկյուն: Ուսանողները օրվա ընթացքում հնարավորություն ունեին մոտենալ և մանրամասն տեղեկատվություն ստանալ ծրագրի, դիմելու ընթացակարգի վերաբերյալ, հիմնադրամի ներկայացուցիչներին ուղղել հարցեր և այլն:

https://www.teachforarmenia.org/

«Դասավանդի՛ր Հայաստան» կրթական հիմնադրամի աշխատակազմի անդամները հյուրընկալվել էին ԵՊԼՀ-ում