Ս.թ. նոյեմբերի 28-ին տեղի ունեցավ Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի, Անդրբալկանյան պետական համալսարանի (ՌԴ, ք. Չիտա), Մոնղոլիայի բժշկական գիտությունների ազգային համալսարանի (Մոնղոլիա, ք. Ուլան-Բատոր), և Բուլղարիայի բժշկական համալսարանի (Բուլղարիա, ք. Սոֆիա) համատեղ կազմակերպած «Состояние здоровья: медицинские, социальные и психолого-педагогические аспекты» խորագրով X գիտագործնական կոնֆերանսի շրջանակում օնլայն կլոր սեղանը: ԵՊԼՀ Ֆիզիկական կուլտուրայի և քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոնից զեկույցներ կարդացին. ամբիոնի վարիչի ժ/պ, մ.գ.թ., դոցենտ՝ Է.Յու. Ավանեսովը, ավագ դասախոս Զ. Ավետիկյանը և դասախոս Ա. Քոսակյանը:

«Состояние здоровья: медицинские, социальные и психолого-педагогические аспекты» խորագրով X գիտագործնական կոնֆերանսի շրջանակում օնլայն կլոր սեղան