Արդեն վեց տարի է, ինչ «Հրայր և Աննա Հովնանյան» հիմնադրամը ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերում Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի ուսանողներին: 2019-2020 ուսումնական տարվա համար նախատեսվող աջակցությունն ուղղվել է համալսարանի 27 ուսանողի:

Հիմնադրամը ստեղծվել է 1986 թվականին ամերիկահայ բարերարներ Հրայր և Աննա Հովնանյանների կողմից: Այն կրթաթոշակներ է տրամադրում հայաստանյան պետական բուհերում սովորող հայ ուսանողներին̀ մասնակիորեն կամ ամբողջապես  փոխհատուցելով նրանց ուսման վարձը: Ուսանողների ընտրությունն իրականացնելիս հաշվի են առնվում մի շարք գործոններ, այդ թվում նրանց առաջադիմության մակարդակը, ընտանիքի սոցիալական վիճակը: Նախապատվություն է տրվում սահմանամերձ գյուղերում բնակվողներին, ազատամարտիկների զավակներին, սահմանին ծառայած զինվորներին: Կրթաթոշակը հատկացվում բակալավրի կամ մագիստրոսի ծրագրերով սովորող ուսանողներին կիսամյակային կտրվածքով:

ԵՊԼՀ ղեկավարությունն իր երախտագիտությունն է հայտնում «Հրայր և Աննա Հովնանյան» հիմնադրամին այս շարունակական աջակցության համար:

«Հրայր և Աննա Հովնանյան» հիմնադրամը շարունակում է աջակցել Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի ուսանողներին