Պայմանավորված COVID-19 համավարակով և դրա հետևանքով բարձրագույն կրթության ոլորտում առաջացած մարտահրավերներով՝ ԲՊՀ-ն անցում կատարեց հեռավար ձևով կրթության կազմակերպմանն ու իրականացմանը:

Հեռավար կրթության կազմակերպման և իրականացման գործընթացների արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով ԲՊՀ Որակի ապահովման կենտրոնը 2020 թ. սեպտեմբերի 3-ին և 4-ին ԲՊՀ ամբիոնների և ԳՈՒԿ-երի լաբորանտների և տվյալ ստորաբաժանումների որոշ դասախոսների համար իրականացրեց ZOOM հավելվածի կիրառման վերաբերյալ վերապատրաստում:

Վերապատրաստման հիմնական նպատակն էր ամբիոններին և ԳՈՒԿ-երին տրամադրել տեսական, գործնական և տեխնիկական աջակցություն ZOOM հավելվածի կիրառման մասին՝ նպաստելով բուհում դասընթացների հեռավար (այդ թվում՝ առցանց) եղանակով արդյունավետ կազմակերպմանը  և իրականացմանը:

Պահպանելով հակահամաճարակային կանոնները (ներառյալ սոցիալական հեռավորությունը)՝ վերապատրաստման մասնակիցները բաժանվեցին 2 խմբի: Առաջին խմբի մասնակիցների համար վերապատրաստումն անցկացվեց 2020 թ. սեպտեմբերի 3-ին, իսկ երկրորդ խմբի մասնակիցների համար՝ 2020 թ. սեպտեմբերի 4-ին:

Վերապատրաստման ընթացքում քննարկվեցին ZOOM հավելվածի միջոցով առցանց դասընթացների արդյունավետ կազմակերպման և իրականացման վերաբերյալ մի շարք բովանդակային և տեխնիկական հարցեր: Վերապատրաստման մասնակիցները նաև ներկայացրին բարելավման առաջարկներ ZOOM հավելվածի միջոցով դասընթացների առցանց անցկացման վերաբերյալ:

ՈԱԲ կենտրոնի կողմից իրականացվեց Zoom հավելվածի կիրառման վերաբերյալ վերապատրաստում