ՅՈՒՆԵՍԿՕ-Ի մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և քաղաքագիտության ամբիոն

ԲՊՀ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և քաղաքագիտության ամբիոնը գործում է 2001թ. սեպտեմբերի 1-ից, հիմնադրվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ:

Ամբիոնը տրամադրում է բակալավրական կրթություն «Քաղաքագիտություն» մասնագիտությամբ, մագիստրոսական կրթություն երեք քաղաքագիտական մասնագիտություններով`‹‹Միջազգային հարաբերություններ››, ‹‹Եվրոպագիտություն›› և ‹‹Քաղաքագիտություն››, ասպիրանտական կրթություն ԻԳ.00.02. ‹‹Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ, միջազգային հարաբերություններ›› մասնագիտությամբ:

2014 թվականից ամբիոնին կից գործում է «Հեռանկարային ուսումնասիրությունների և նախաձեռնությունների կենտրոնը», որի շրջանակներում հրատարակվում է «Հայկական քաղաքագիտական հանդեսը»: Հանդեսի խմբագրակազմում և հեղինակների մեջ զգալի թիվ են կազմում ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի անդամները, ինչպես նաև օտարերկրյա մասնագետները:

Ամբիոնում դասավանդում և հետազոտական աշխատանքով են զբաղվում քաղաքագիտության ոլորտի փորձառու մասնագետներ (գիտությունների դոկտորներ և թեկնածուներ), օտարերկրյա համալսարաններից հրավիրված դասախոսներ: Ամբիոնում օգտագործվող կրթական ծրագրերը լիովին համադրելի են արևմտյան բարձրորակ կրթություն ապահովող համալսարանների ծրագրերի հետ: Ուստի, մեր ուսանողները որևէ դժվարություն չեն ունենում փոխանակման ծրագրերով այդ համալսարաններում ուսում ստանալիս:

«Եվրոպական ինտեգրումը և ԵՄ արժեքները. մարդու իրավունքներ, ժողովրդավարություն և իրավունքի գերակայություն» Ժան Մոնե մոդուլ 2016 - 2019

Ամբիոնի նպատակը՝

 • Ապահովել բարձրակարգ կրթություն եռաստիճան ուսուցման մակարդակում,
 • Կազմակերպել և խթանել ամբիոնի ինչպես պրոֆեսորադասախոսական կազմի, այնպես էլ հայցորդների և ասպիրանտների ակտիվ գիտահետազոտական աշխատանքը,
 • Առաջին երկու նպատակների արդյունավետ իրականացման համար զարգացնել կապերը օտարերկրյա լավագույն համալսարանների հետ, ապահովել երիտասարդ մասնագետների շարժունակությունը։

Ամբիոնի առաքելությունը՝

 • Նպաստել ՀՀ-ում կրթական համակարգի արմատական բարեփոխումների գործընթացին՝ քաղաքագիտության ոլորտում մշակելով և կիրառելով մրցունակ, միջազգային չափանիշներին համապատասխանող կրթական ծրագրեր,
 • Իրականացնել ժամանակակից քաղաքագիտական հիմնախնդիրների լուծմանը նվիրված բարձրակարգ գիտական հետազոտություններ՝ ապահովելով միջազգային ճանաչում ունեցող գիտական և գիտակրթական հաստատությունների արդյունքների հետ համադրելիությունը։ 

Ամբիոնի գործառույթը`

 • Ձևավորել քաղաքագիտական գիտակրթական համալիր, որի առաջարկած եռաստիճան ուսուցման կրթական ծրագրերը և գիտական գործունության արդյունքը համադրելի կլինեն  եվրոպական և ամերիկյան լավագույն համալսարանների կրթական ծրագրերի և գիտական արդյունքի հետ:
Կարդալ ավելին
Փակել

Հիմնական

 1. Թորոսյան Տիգրան Սուրիկի – քաղ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր, ամբիոնի վարիչ
 2. Օրդուխանյան Էմիլ Հրաչյայի – քաղ.գիտ. թեկնածու, դոցենտ
 3. Պողոսյան Լուսինե Վալերիի – ավագ դասախոս

Պայմանագրային

 1. Է. Տեր-Վարդանով Ռոբերտի – փիլ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ
 2. Պետրոսյան Մարգարիտ Աշոտի – դասախոս
 3. Սարգսյան Սուրեն Արմենի - դասախոս
 4. Խվորոստյանկինա Աննա Վասիլիի – իր. գիտ. թեկնածու, դոցենտ
 5. Կիրակոսյան Մարինե Արթուրի – քաղ. գիտ. թեկնածու

Ներքին համատեղություն

 1. Թորոսյան Տիգրան Սուրիկի – քաղ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Համատեղություն

 1. Արշակյան Գրիգոր Միխայելի – քաղ. գիտ. դոկտոր, դոցենտ
 2. Գևորգյան Նորա Վաչիկի – քաղ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ
 3. Գալստյան Ամալյա Ռոմենի – տնտ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ
 4. Դավթյան Վահե Սամվելի – քաղ. գիտ. դոկտոր, դոցենտ
 5. Պետրոսյան Արմեն Համլետի – պատմ. գիտ. թեկնածու, ավագ դասախոս
 6. Մանուկյան Վիոլետտա Սերգեյի – դասախոս
 7. Զոլյան Միքայել Սուրենի – պատմ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

Ժամավճար

 1. Պողոսյան Վալերի Վաղարշակի - փիլ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ
 2. Իսաջանյան Դավիթ Շավարշի - դասախոս
 3. Մուրադյան Լիլիթ Արտակի- դասախոս 

ԲՊՀ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ՄԻԺՔ ամբիոնի լաբորանտ

Մուրադյան Լիլիթ Արտակի