Սերվիսի և զբոսաշրջության ամբիոն

ԲՊՀ Սերվիսի և զբոսաշրջության ամբիոնը հիմնադրվել է 2021թ. օգոստոսի 16-ին նույն համալսարանի Տուրիզմի և սերվիսի ԳՈՒԿ-ի վերակազմավորման արդյունքում:

Ամբիոնի տեսլականն է՝

➢ Լինել հյուրընկալության և զբոսաշրջության ոլորտում առաջատար, բարձրորակ կրթություն ապահովող գիտակրթական և հետազոտական կառույց.

➢ Կրթել և պատրաստել աշխատաշուկայի փոփոխվող պահանջներին համապատասխան մասնագետներ.

➢ Կրթական գործունեությունն իրականացնել մշտապես բարեփոխող ծրագրերով և մեթոդներով:

Ամբիոնի առաքելությունն է նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում հյուրընկալության և զբոսաշրջության ոլորտի զարգացմանը՝ ապահովելով հմուտ և մրցունակ մասնագետներով և ցուցաբերելով գիտամեթոդական աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության հյուրընկալության և զբոսաշրջության ոլորտի կառավարմամբ զբաղվող մասնավոր և պետական կառույցներին:

Կարդալ ավելին
Փակել

Պրոֆեսորադասախոսական և վարչական անձնակազմ

1. Չերքեզյան Էմիլ Հրաչիկի- տ.գ.թ., ավագ դասախոս
2. Գյուրջյան Գագիկ Գուրգենի – դոցենտ
3. Մխիթարյան Սամսոն Արարատի–ս.գ.թ., դոցենտ
4. Բաբայան Նորայր Սամվելի – տ.գ.թ., դոցենտ
5. Մարդոյան Աշոտ Վարդանի– տ.գ.թ., դոցենտ
6. Բալյան Արշակ Յուրիի- պ.գ.թ., դոցենտ
7. Մանուկյան Սահակ Սամսոնի–ի.գ.թ., դոցենտ
8. Հարությունյան Ավագ Ֆրունզիկի – տեխ. գ.թ., ավագ դասախոս
9. Հարությունյան Ֆրունզիկ Ավագի – տեխ. գ.թ., ավագ դասախոս
10. Նալբանդյան Մարտիրոս Կառլենի – ք.գ.թ., ավագ դասախոս
11. Կանդիլջյան Հովհաննես Մանուկի – տ.գ.թ., ավագ դասախոս
12. Դավթյան Սմբատ Ռուբիկի- տեխ. գ. թ., ավագ դասախոս
13. Գևորգյան Վլադիմիր Գեորգիի – ավագ դասախոս
14. Հայրապետյան Մարինե Լուկաշի – ավագ դասախոս
15. Հարոյան Զավեն Ռուդիկի – ավագ դասախոս
16. Սարգսյան Վահագն Հրաչյայի– տ.գ.թ., ավագ դասախոս
17. Գրիգորյան Մարի Մամիկոնի- ավագ դասախոս
18. Խաչիյան Դավիթ Էդուրադի- ավագ դասախոս
19. Գրիգորյան Մկրտիչ Կառլենի – դասախոս
20. Խաչմանուկյան Մարինա Հրաչիկի - դասախոս
21. Խաչատրյան Անահիտ Գագիկի - դասախոս
22. Ղազարյան Ալվարդ Համբարձումի - դասախոս
23. Հակոբյան Էդիտա Հակոբի- դասախոս
24. Վանցյան Մերի Հարությունի– դասախոս
25. Սարգսյան Էդգար Մերուժանի – դասախոս
26. Հակոբյան Ստելլա Ֆելիքսի – դասախոս
27. Մինասյան Աննա Ռուբենի - դասախոս
28. Վարդանյան Մերի Վարդանի- դասախոս
29. Հովեսյան Նարինե Ռաֆիկի- դասախոս
30. Պետրոսյան Մարիա Սուրիկի- դասախոս
31. Հովհաննիսյան Անի Ամուրի- դասախոս
32. Սիմոնյան Նարինե Սամվելի – դասախոս
33. Սարգսյան Մանե Գրիգորի- դասախոս
34. Վարդանյան Մերի Վարդանի - լաբորանտ
35. Պետրոսյան Անի Յուրիի - լաբորանտ