Տուրիզմի և սերվիսի գիտաուսումնական կենտրոն

«Տուրիզմի և սերվիսի» գիտաուսումնական կենտրոնը ԲՊՀ կառուցվածքային ստորաբաժանում է, ձևավորվել է 2004 թվականին:

Կարևորելով տուրիզմի ոլորտի զարգացման մեջ պրոֆեսիոնալ մասնագետների դերակատարումը՝ գիտաուսումնական կենտրոնն ապահովում է  ուսանողներին մասնագիտական բազմակողմանի  գիտելիքներով  ու հմտություններով:

Կենտրոնը ուսումնական գործընթացը կազմակերպում է 2 մակարդակներում՝ բակալավր և մագիստրատուրա, ուսուցման 2 ձևերով՝ առկա և հեռակա: Մասնագետներ պատրաստվում են հետևյալ լեզուներով՝ անգլերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, գերմաներեն, իտալերեն, չինարեն, կորեերեն:

ԳՈՒԿ-ի նպատակը: Զբոսաշրջության ոլորտի արդի պահանջներին համապատասխան մասնագետների պատրաստում:

Գիտաուսումնական կենտրոնն իրականացնում է ՀՀ ներքին, ներգնա և արտագնա տուրիզմի ոլորտի վերաբերյալ գիտական հետազոտություններ, կազմակերպում գիտակրթական միջոցառումներ և թեմատիկ էքսկուրսիաներ:
ԳՈՒԿ-ի առաքելությունը: Հայաստանի Հանրապետությունում որպես հարուստ մշակույթ, պատմություն, կենսաբազմազանություն ունեցող գրավիչ տարածքում, զբոսաշրջության զագացման խթանում` մրցունակ մասնագետների պատրաստման ճանապարհով:

Խնդիր՝ ուսումնամեթոդական ծրագրերի մշակում և արդիականացում:

ԳՈՒԿ-ի գործառույթները:

 • Իրականացնել գիտական հետազոտություններ Հայաստանի Հանրապետության ներքին, ներգնա և արտագնա տուրիզմի ոլորտի վերաբերյալ:
 • Մասնակցել մասնագիտական կրթական ծրագրերի (ՄԿԾ), չափորոշիչների, ուսումանկան պլանների մշակման գործընթացին:
 • Տրամադրել մասնագիտական եզրակացություններ, խորհրդատվություններ, կարծիքներ՝ ատենախոսությունների, ուսումնամեթոդական ձեռնարկների, մենագրությունների, հոդվածների և գիտամեթոդական այլ աշխատանքների վերաբերյալ:
 • Իրականացնել ուսանողների հետ խորհրդատվական և արտալսարանային աշխատանքներ:
 • Կազմակերպել գիտակրթական միջոցառումներ, գիտաժողովներ, քննարկումներ, սեմինարներ, նաև՝ թեմատիկ էքսկուրսիաներ:
 • Հաստատել համագործակցության միջազգային կրթական և գիտական հաստատությունների հետ:
 • Ապահովել գիտաուսումնական կենտրոնի գիտական և պրոֆեսաորադասախո-սական կազմի մասնագիտական շարունակական զարգացման և վերապատրաստման գործընթացները:
 • Ստեղծել ուսումնական և ուսումնամեթոդական գրականություն, հրատարակության պատրաստել ժողովածուներ, մենագրություններ, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ և դասագրքեր:
Կարդալ ավելին
Փակել

ԲՊՀ Տուրիզմի և սերվիսի ԳՈՒ կենտրոնի ղեկավար

Մարինե Լուկաշի Հայրապետյան

Դասախոսական կազմ

 1. Հայրապետյան Մարինե Լուկաշի-դասախոս
 2. Գյուրջյան Գագիկ Գուրգենի - դասախոս
 3. Հարությունյան Ավագ Ֆրունզիկի - դասախոս, տգթ
 4. Գրիգորյան Մկրտիչ Կառլենի - դասախոս
 5. Գրիգորյան Մարի Մամիկոնի - դասախոս
 6. Դավթյան Սմբատ Ռուբիկի - դասախոս, տգթ
 7. Չերքեզյան Էմիլ Հրաչիկի - ավագ դասախոս, տգթ
 8. Մովսիսյան Լիանա Սամվելի - դասախոս
 9. Հարությունյան Արփինե Դավթի - դասախոս
 10. Ապրեսյան Մեխակ Վեմիրի - դասախոս
 11. Խաչատրյան Աննա Վլադիմիրի - դասախոս
 12. Մինասյան Աննա Ռուբենի - դասախոս
 13. Հովեսյան Նարինե Ռաֆիկի - դասախոս
 14. Խաչմանուկյան Մարինա Հրաչիկի - դասախոս
 15. Նալբանդյան Մարտիրոս Կառլենի - դասախոս, քգթ
 16. Մամուլյան Սեդրակ Շալիկոյի - դասախոս
 17. Մատինյան Տիգրան Ներսեսի - դասախոս
 18. Ավետիսյան Արփինե Ստյոպայի - դասախոս
 19. Մանուկյան Սաթենիկ Նելսոնի - դասախոս
 20. Խաչատրյան Անահիտ Գագիկի - դասախոս
 21. Կիրակոսյան Քրիստինե Վաչագանի - դասախոս
 22. Հակոբյան Էդիտա Հակոբի - դասախոս
 23. Գրիգորյան Հայկուհի Արսենի - դասախոս

ԲՊՀ Տուրիզմի և սերվիսի ԳՈւԿ-ի լաբորանտ

Նարինե Սամվելի Սիմոնյան