Ռուսաց և սլավոնական լեզուների ամբիոն

Ռուսաց և սլավոնական լեզուների ամբիոնը հիմնադրվել է 2006թ.՝ ժամանակակից ռուսաց լեզվի և գործնական ռուսաց լեզվի ամբիոնների միացման արդյունքում:

Ամբիոնի գիտահետազոտական հիմնական ուղղություններն են՝ ռուսերենի և հայերենի զուգադրական տիպաբանությունը, ռուսագիտության տեսական և գործնական արդի հիմնախնդիրները, այն է՝ լեզվամշակութաբանություն, հասկացույթների լեզվաբանություն, տեքստի լեզվաբանական վերլուծություն, իմաստաբանական շարահյուսություն, բառագիտություն, համակարգային բառարանագիտություն, կորպուսային լեզվաբանություն, լեզվաքաղաքականություն և լեզվաբանական կրթություն, ռուսաց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա:

2015 թվականից ռուսաց և սլավոնական լեզվաբանության ամբիոնը գլխավորում է մ.գ.դ., պրոֆ. Ն.Ի. Տատկալոն: 

Ռուսաց և սլավոնական լեզուների ամբիոնը հիմնադրվել է 2006թ.՝ ժամանակակից ռուսաց լեզվի և գործնական ռուսաց լեզվի ամբիոնների միացման արդյունքում:

Ամբիոնի գիտահետազոտական հիմնական ուղղություններն են՝ ռուսերենի և հայերենի զուգադրական տիպաբանությունը, ռուսագիտության տեսական և գործնական արդի հիմնախնդիրները, այն է՝ լեզվամշակութաբանություն, հասկացույթների լեզվաբանություն, տեքստի լեզվաբանական վերլուծություն, իմաստաբանական շարահյուսություն, բառագիտություն, համակարգային բառարանագիտություն, կորպուսային լեզվաբանություն, լեզվաքաղաքականություն և լեզվաբանական կրթություն, ռուսաց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա:

2015 թվականից ռուսաց և սլավոնական լեզվաբանության ամբիոնը գլխավորում է մ.գ.դ., պրոֆ. Ն.Ի. Տատկալոն: 

ԵՊԼՀ Ռուսաց և սլավոնական լեզուների ամբիոնի վարիչ՝

Նինա Իգորի Տատկալո

 ԵՊԼՀ  Ռուսաց և սլավոնական լեզուների ամբիոնի լաբորանտ՝

Լիլիթ  Դավթի  Ներսիսյան

Դասախոսներ

 1. Եղիազարյան Մարիա Ալեքսանդրի – պրոֆեսոր, մ.գ.թ.
 2. Հովսեփյան Կարինա Իլյինիչնա – դոցենտ, բ.գ.թ.
 3. Էյրամջյանց Ազնիվ Հմայակի – դոցենտ, մ.գ.թ.
 4. Վարդանյան Անահիտ Գագիկի – դոցենտ, բ.գ.թ.
 5. Ղարիբյան Նինա Հակոբի - դոցենտ, բ.գ.թ.
 6. Աբրահամյան Մարինա Արտյոմի – դոցենտ, մ.գ.թ.
 7. Հարությունյան Իննա Յուրիի - դոցենտ, բ.գ.թ.
 8. Սարկիսովա Միլանա Յուրիի - դոցենտ, բ.գ.թ.
 9. Ավակովա Էրիկա Ռոմիկի - դոցենտ, մ.գ.թ.
 10. Սամուելյան Սվետլանա Բորիսի - դոցենտ, բ.գ.թ.
 11. Աբգարյան Արթուր Բորիսի – ավագ դասախոս, բ.գ.թ.
 12. Սեդիկյան Մարինե Ռոբերտի – ավագ դասախոս
 13. Գոժդզիկ Յոլանտա – ավագ դասախոս
 14. Գալուստյան Հասմիկ Սամվելի – դասախոս
 15. Աբովյան Գոհար Սամվելի – դասախոս
 16. Վարդանյան Լուսինե Գագիկի – դասախոս
 17. Չալյան Աննա Ռաֆաելի – դասախոս

Հրավիրյալ դասախոսներ

 1. Հայրապետյան Մարիա Սուրենի - դոցենտ, մ.գ.թ.
 2. Ղարիբյան Դավիթ Օնիկի – ավագ դասախոս, բ.գ.թ.