Ռուսաց և սլավոնական լեզուների ամբիոն

Ռուսաց և սլավոնական լեզուների ամբիոնը հիմնադրվել է 2006թ.՝ ժամանակակից ռուսաց լեզվի և գործնական ռուսաց լեզվի ամբիոնների միացման արդյունքում: Վ. Բրյուսովի անվան ԲՊՀ-ի ստեղծման պատմությունը և ռուսաց լեզվի ամբիոնների պատմությունը սերտորեն փոխկապակցված են. թե´ մեկը և թե´ մյուսը ուս ուսի տված անցել են այդ ուսումնական հաստատության կայացման և զարգացման բոլոր փուլերը:

1935 թ. մարտի սկզբին Երևանում հիմնադրվեց ԲՊՀ–ի հիմնաքարը հանդիսացող Ռուսական պետական երկամյա ուսուցչական ինստիտուտը: Ինստիտուտի ստեղծման և կազմավորման գործում մեծ ներդրում են ունեցել ինստիտուտի առաջին տնօրեն ՀԽՍՀ վաստակավոր ուսուցիչ Մ.Մ.Շիուկովան և ուսումնական գծով փոխտնօրեն դոցենտ Ա. Ա. Գալուստովը: Նորաստեղծ ինստիտուտը կոչված էր պատրաստելու ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցիչներ: Արդեն 1935 թ. մարտի 20-ին սկիզբ առան նախապատրաստական դասընթացները, իսկ 1935թ. օգոստոսին տեղի ունեցավ առաջին ուսանողների ընդունելությունը: 

Ռուսաց լեզվի ամբիոնը հիմնադրվեց 1936 թ.: Ամբիոնի ղեկավար նշանակվեց բ.գ.թ. Ռ. Լ. Մելքումյանը,  ով սեղմ ժամկետներում իր շուրջը համախմբեց համախոհների՝ բարձր որակավորում ունեցող և իրենց գործին անմնացորդ նվիրված մասնագետների: Իրենց անձնուրաց աշխատանքի արդյունքում մասնագիտական պատրաստում ստացավ և մանկավարժական ասպարեզ դուրս եկավ երիտասարդ ռուսագետների նոր փայլուն սերունդ: Այդ շարքում էին Մ. Կուչկուլյանը, Մ. Խալաթովան, Ի. Վարդապետովան, բ.գ.դ. պրոֆ. Ռ Մանուչարյանը, դոցետներ Ջ. Ղարիբյանը, Ե. Բագատուրովան և շատ ուրիշներ: Նրանք և նրանց մի շարք այլ գործընկերներն իրավացիորեն համարվում են հայաստանյան տեսական և գործնական ռուսագիտության հիմնադիրներ, նրանց շնորհիվ հայկական գիտությունն իր արժանապատիվ ներկայությունն ու մասնակցությունը ստացավ  տարբեր լեզվաբանական և մեթոդական գիտաժողովներին և գիտական հրապարակումներին: Զգալի է ամբիոնի աշատակիցների ներդրումը ռուսաց լեզվի տեսության և դասավանդման մեթոդիկայի, ինչպես նաև համեմատական լեզվաբանության ոլորտում: Տարիների ընթացքում ամբիոնը ղեկավարել են  բ.գ.դ., պրոֆ. Գ. Կ. Սամվելյանը, բ.գ.թ., պրոֆ. Ա. Օ. Մարկոսյանցը, բ.գ.թ., դոց. Ն. Ս. Չիրկինյանը, բ.գ.թ., դոցենտ Լ.Ե. Մարկոսյանը, մ.գ.դ., պրոֆեսոր Ն. Ի. Տատկալոն: Նրանք և նրանց մի շարք այլ գործընկերներն իրավացիորեն համարվում են հայաստանյան տեսական և գործնական ռուսագիտության հիմնադիրներ:

1979 թ. մ.գ.թ., պրոֆ. Ն. Կ. Առաքելյանի ակտիվ մասնակցությամբ ստեղծվեց գործնական ռուսաց լեզվի ամբիոնը, որը 2006 թ. համալսարանում ընթացող կառուցվածքային բարեփոխումների արդյունքում գործնական ռուսաց լեզվի սեկցիայի կարգավիճակով ներառվեց ռուս և սլավոնական լեզվաբանության ամբիոնի կազմի մեջ: 2018 թվականից ամբիոնը վերանվանվեց ռուսաց և սլավոնական լեզուների ամբիոն:

2019 թվականից ռուսաց և սլավոնական լեզուների ամբիոնը գլխավորում է բ.գ.թ., դոց. Ա.Գ.Վարդանյանը: 1990թ.-ից աշխատում է Վ. Յա. Բրյուսովի անվան լեզվահասարակագիտական համալսարանում

1990-2000թթ.՝ Ժամանակակից ռուսաց լեզվի ամբիոնի  դասախոս, տեսական և գործնական ռուսաց լեզվի ամբիոնների միացումից հետո՝ ավագ դասախոս, հետագայում՝  դոցենտ, ներկայումս՝ Ռուսաց և սլավոնական լեզուների ամբիոնի վարիչ:

Համալսարանում աշխատելուն զուգահեռ հրավիրվել և աշխատել է Երևանի Տնտեսագիտական Ակադեմիայում /3 տարի/, Սանկտ-Պետերբուրգի արտաքին տնտեսական կապերի, էկոնոմիկայի և  իրավունքի  ինստիտուտի Երևանյան մասնաճյուղում /դասավանդել է լեզբաբանական ֆակուլտետում  Լեզվի տեսություն, Լեզվաբանության պատմություն, Ոճաբանություն  առարկաները/, Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան  համալսարանի Երևանյան մասնաճյուղին կից Ա. Երիցյանի անվան ավագ դպրոցում/մինչ օրս/:

2013թ.-ից  2018թ. 059 «Սլավոնական լեզուներ» մասնագիտական խորհրդի գիտքարտուղար: Խորհրդում պաշտպանվել են բազմաթիվ  թեկնածուական և դոկտորական  ատենախոսություններ Ժ.02.04. «Ռուսաց լեզու» և ԺԳ. 00.02. «Դասավանդման և դաստիարակություն մեթոդիկա» /ռուսաց լեզու/ մասնագիտություններով:

Բազմաթիվ  անգամներ եղել  է  դպրոցական  օլիմպիադաների կազմակերպիչ և հանձնաժողովի անդամ: Քաղաքապետարանի կողմից անցկացվող հանրապետական օլիմպիադայի՝ հանձնաժողովի նախագահ:

Հրավիրվել է Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան Մանկավարժական համալսարան որպես պետական ավարտական քննությունների հանձնաժողովի նախագահ:

Մասնակցել է Վ.Սարգսյանի անվան Ռազմական ակադեմիայի և Խամբերյանցի անվան ավիացիոն ինստիտուտի ռուսաց լեզվի դասախոսների վերապատրաստման գործընթացին, վարել է լեզվական բլոկը:

2014թ. մասնակցել է Ռուսաստանի ժողովուրդների բարեկամության համալսարանի կողմից մշակված «Интеграционный экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ: концептуальные методы и технологии подготовки преподавателей» լրացուցիչ մասնագիտական կրթության ծրագրին:

2016թ. մասնակցել է Մոսկվայի պետական մանկավարժական համալսարանի կողմից անցկացվող «Русская гуманитарная экспедиция» նախագծի միջոցառումներին: 

Ամբիոնի գիտական հետազոտական հիմնական ուղղություններն են՝ ռուսերենի և հայերենի զուգադրական տիպաբանությունը, ռուսագիտության տեսական և գործնական արդի հիմնախնդիրները, այն է. լեզվամշակութաբանություն, հասկացույթների լեզվաբանություն, տեքստի լեզվաբանական վերլուծություն, իմաստաբանական շարահյուսություն, բառագիտություն, համակարգային բառարանագիտություն, կորպուսային լեզվաբանություն, լեզվաքաղաքականություն և լեզվաբանական կրթություն:

Կարդալ ավելին
Փակել

Դասախոսներ

 1. Վարդանյան Անահիտ Գագիկի-դոցենտ, բ. գ. թ.
 2. Եղիազարյան Մարիա Ալեքսանդրի-պրոֆեսոր, մ. գ. դ.
 3. Օսեպյան Կարինա Իլյայի-դոցենտ, բ. գ. թ.
 4. Էյրամջյանց Ազնիվ Հմայակի-դոցենտ, մ. գ. թ.
 5. Ղարիբյան Նինա Օնիկի-դոցենտ, բ. գ. թ.
 6. Ղարիբյան Դավիթ Օնիկի-դոցենտ, բ. գ. թ.
 7. Աբրահամյան Մարինա Արտյոմի-դոցենտ, մ. գ. թ.
 8. Սարկիսովա Միլան Յուրիի-դոցենտ, բ. գ. թ.
 9. Ավակովա Էրիկա Ռոմիկի-դոցենտ, մ. գ. թ.
 10. Սամուելյան Սվետլանա Բորիսի-դոցենտ, մ. գ. թ.
 11. Սեդիկյան Մարինե Ռոբերտի-ավագ դասախոս
 12. Գոժդզիկ Յոլլանտա-դասախոս
 13. Միրզոյան Ռինա Հենրիկի - ավագ դասախոս
 14. Ստեփանյան Վլադիմիր Նապոլեոնի - ավագ դասախոս
 15. Բաբախանյան Մարինա Հրանտի -դոցենտ, մ. գ. թ.
 16. Սարգսյան Աննա Լևոնի -դասախոս
 17. Բարիկյան Գուրգեն Գրիգորի - դոցենտ, մ. գ. թ
 18. Մաթևոսյան Էվելինա Ազատի - դոցենտ բ.գ. թ.
 19. Բաբախանյան Էվելինա Աշոտի - դասախոս
 20. Մեսրոպյան Անժելա Գառնիկի -դասախոս
 21. Միդոյան Մալվինա Արթուրի -դասախոս
 22. Խերանյան Նունե Օլենի -դասախոս
 23. Մարիա Կալբովա-Աթանասովի -ավագ դասախոս
 24. Մանուկյան Իրինա Յուրիի -դոցենտ, մ. գ. թ.
 25. Մարդանյան Էլյա Սարգսի -դասախոս
 26. Ամիրխանյան Անաիդա Միքայելի- դոցենտ, բ.գ.թ.
 27. Բուդաղյան Սոնյա Աշոտի - դոցենտ, մ. գ. թ.
 28. Սարգսյան Իննա Ռոբերտի - պրոֆեսոր, մ. գ. դ.
 29. Կառախանյան Իրինա Ալֆրեդի - դասախոս

Համատեղություն

 1. Հովակիմյան Մուշեղ Զավենի- ավագ դասախոս
 2. Մարտիրոսյան Կոնստանտին Հենրիկի- բ.գ.թ.դոց.
 3. Վարդանյան Լուսինե Գագիկի - դասախոս
 4. Շահբազյան Գայանա Չարենցի- դասախոս
 5. Սառաֆյան Դիանա Ռուբենի- բ.գ.թ. դասախոս

Լաբորանտ

 1. Շահբազյան Գայանա Չարենցի