Ռոմանական լեզուների ամբիոն

Պատմություն

Ռոմանական լեզուների ամբիոնը ստեղծվել է 2018-2019 ուստարում՝ միավորելով իր մեջ ֆրանսերենի, եվրոպական և ասիական լեզուների ամբիոնները: Ռոմանական լեզուների ամբիոնը ԲՊՀ-ում դեռևս 1930-ական թվականներին հիմնադրված ֆրանսերենի և հետագայում ձևավորված 2-րդ օտար լեզվի (ֆրանսերեն, իտալերեն, իսպաներեն, ռումիներեն) ամբիոնների արժանի ժառանգորդն է:

Նպատակը

Ապահովել համակողմանի բարձրորակ մասնագիտական կրթություն բակալավրիատում և մագիստրատուրայում: Ժամանակակից ուսուցման մեթոդների և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ հանրապետության աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան մրցունակ և բարձրակարգ մասնագետների (լեզվաբաններ, թարգմանիչներ) կոմպետենցիաների ձևավորում ռոմանական լեզվաբանության ոլորտում:

Գործառույթները

Ռոմանական լեզուների ամբիոնը իրականացնում է բազմաբնույթ ուսումնամեթոդական և գիտական գործունեություն, ապահովում գործնական ֆրանսերենի, իտալերենի, իսպաներենի և ռումիներենի ուսուցում որպես հիմնական, երկրորդ մասնագիտական և երրորդ լեզու, ինչպես նաև տեսական դասընթացներ կազմակերպում ռոմանական լեզվաբանության տարբեր գիտակարգերի ոլորտում, ծանոթացնում երկրագիտական և լեզվամշակութային արժեք ունեցող փաստերի: Այսօր ամբիոնում աշխատում են ավելի քան 50 բարձրակարգ մասնագետ: Հանդիսանալով հանրապետության առաջատար մասնագիտական ամբիոններից մեկը՝ ռոմանական լեզուների ամբիոնն այսօր պատրաստում է բարձրորակ մասնագետներ` ամբիոնի գիտական աշխատանքը զարգացնելով ռոմանական լեզվաբանությանը և բանասիրությանը հարող տարբեր ուղղություններով:

Գիտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքների ոլորտում նշենք այն փաստը, որ ամբիոնում մշտապես լույս են տեսնում մենագրություններ, բուհական դասագրքեր, ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկներ և բառարաններ, գիտական հոդվածներ, որոնք նվիրված են ժամանակակից ռոմանական լեզվաբանության տարաբնույթ արդի խնդիրների քննությանն ու լուսաբանմանը: Ամբիոնում իրականացվում են նաև թարգմանական, խմբագրական և գրախոսական աշխատանքներ: Ամբիոնի անդամները պարբերաբար իրենց մասնակցությունն են ունենում ինչպես հանրապետական, այնպես էլ միջազգային գիտաժողովներին, հանդես են գալիս զեկուցումներով:
Ամբիոնն իրականացնում է ուսումնական գործընթաց ըստ մասնագիտական կրթական ծրագրերի, մշակում իր գծով իրականացվող մասնագիտացումների մասնագիտական կրթական ծրագրերը և դրանցով նախատեսվող դասընթացների առարկայական նկարագրերը՝ ապահովելով համակողմանի մասնագիտական կրթություն բակալավրիատում և մագիստրատուրայում: Ամբիոնի կողմից իրականացվում է  ուսանողական համակազմի մանկավարժական և արտադրական պրակտիկաների անմիջական կազմակերպումը:

Կառուցվածքային միավորները

Ֆրանկոֆոն հետազոտությունների միջհամալսարանական ակադեմիական նվաճումների կենտրոն - ղեկ.՝ Ա. Ջանիկյան

Հունարենի և հունական մշակույթի կենտրոն - ղեկ.՝ Մ. Գեորգիադի

Արգենտինական մշակույթի կենտրոն

Ռումիներենի լսարան    

Կարդալ ավելին
Փակել

Պրոֆեսորադասախոսական և վարչական անձնակազմ

 1. Հովհաննիսյան Ֆրունզե Մարզպետունու - բ.գ.թ., դոցենտ
 2. Մանուկյան Նաիրա Հենրիկի - բ.գ.թ., դոցենտ
 3. Գրիգորյան Կարինե Ավետիսի- բ.գ.թ., դոցենտ
 4. Ղազարյան Մելանյա Սմբատի- բ.գ.թ., դոցենտ
 5. Մինասյան Ժակլին Արտաշեսի- բ.գ.թ., դոցենտ
 6. Հարությունյան Վարդուշ Նորայրի - բ.գ.թ., դոցենտ
 7. Բաբայան Լիլիթ Արկադիի - բ.գ.թ., դոցենտ
 8. Եղիազարյան Հասմիկ Ազատի - բ.գ.թ., դոցենտ
 9. Քամալյան Անժելա Վալիկոյի - բ.գ.թ., ավագ դասախոս
 10. Մանգասարյան Վիկտորյա Վաչագանի – ավագ դասախոս
 11. Մկրյան Անահիտ Սահակի – ավագ դասախոս
 12. Բաղրամյան Մարգարիտա Հենրիկի - ավագ դասախոս
 13. Գրիգորյան Մարինա Վլադիմիրի - ավագ դասախոս
 14. Կապլանյան Արշալույս Ասատուրի – ավագ դասախոս
 15. Գալստյան Սուսաննա Վոլոդյայի – ավագ դասախոս
 16. Գալստյան Ռուզաննա Վոլոդյայի – ավագ դասախոս
 17. Ամիրյան Կարինե Աշոտի – ավագ դասախոս
 18. Ղազարյան Տաթևիկ Անդրանիկի - դասախոս
 19. Մանուկյան Աննա Մուրադի - դասախոս
 20. Պողոսյան Լիաննա Սպարտակի - դասախոս
 21. Մարգարյան Աստղիկ Լևոնի – դասախոս
 22. Սարոյան Վիկտորյա Դերենիկի - դասախոս
 23. Հովաննիսյան Էլմիրա Մամիկոնի - դասախոս
 24. Վարդանյան Անի Անդրանիկի - դասախոս
 25. Վարդազարյան Լալա Ռադիկի- դասախոս
 26. Ղազարյան Լուսինե Մեջնունի - դասախոս
 27. Գրիգորյան Արևիկ Մելիքի - դասախոս
 28. Ղազարյան Դոնարա Մեխակի - բ.գ.թ., դոցենտ
 29. Հովսեփյան Մարինե Գագիկի - մ.գ.թ, ավագ դասախոս
 30. Գեորգիադի Մարինա Սլավիկի - դասախխոս
 31. Բարսեղյան Վարսենիկ Արմենակի - դասախոս
 32. Փիլավջյան Հասմիկ Հովհաննեսի - դասախոս
 33. Եղիազարյան Աննա Արսենի - դասախոս
 34. Հովհաննիսյան Զարուհի Պապի - դասախոս
 35. Թորոսյան Սյուզան Հովհաննեսի - դասախոս
 36. Պետրոսյան Ռուզաննա Արշակի - բ.գ.թ., դոցենտ
 37. Գրիգորյան Հասմիկ Հայկի - բ.գ.թ., դոցենտ
 38. Բլբուլյան Հովիկ Վլադիմիրի - մ.գ.թ., ավագ դասախոս
 39. Բարխուդարյան Ալվարդ Կիմիկի - դասախոս
 40. Ղազարյան Լուսինե Սլավիկի - դասախոս
 41. Զարուհի Պապի Հովհաննիսյան - Լաբորանտ
 42. Սյուզան Հովհաննեսի Թորոսյան - Լաբորանտ