Ռոմանական լեզուների ամբիոն

Պատմություն

Ռոմանական լեզուների ամբիոնը ստեղծվել է  2018-2019 ուստարում՝  միավորելով իր մեջ ֆրանսերենի, եվրոպական և ասիական լեզուների ամբիոնները: Ռոմանական լեզուների ամբիոնը ԵՊԼՀ-ում դեռևս  1930-ական թվականներին հիմնադրված ֆրանսերենի և հետագայում ձևավորված 2-րդ օտար լեզվի (ֆրանսերեն, իտալերեն, իսպաներեն, ռումիներեն) ամբիոնների արժանի ժառանգորդն է:

 

Նպատակը

Ապահովել համակողմանի բարձրորակ մասնագիտական կրթություն բակալավրիատում  և մագիստրատուրայում:  Ժամանակակից ուսուցման մեթոդների և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ հանրապետության աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան մրցունակ և բարձրակարգ մասնագետների (լեզվաբաններ,  թարգմանիչներ) կոմպետենցիաների ձևավորում ռոմանական լեզվաբանության ոլորտում:

Գործառույթները

Ռոմանական լեզուների ամբիոնը իրականացնում է բազմաբնույթ ուսումնամեթոդական և գիտական գործունեություն, ապահովում  գործնական ֆրանսերենի, իտալերենի, իսպաներենի և ռումիներենի ուսուցում որպես հիմնական, երկրորդ մասնագիտական և երրորդ լեզու, ինչպես նաև տեսական դասընթացներ կազմակերպում ռոմանական լեզվաբանության տարբեր գիտակարգերի ոլորտում, ծանոթացնում երկրագիտական և լեզվամշակութային արժեք ունեցող փաստերի: Այսօր ամբիոնում աշխատում  են  ավելի քան 50 բարձրակարգ մասնագետ: Հանդիսանալով հանրապետության առաջատար մասնագիտական ամբիոններից մեկը՝  ռոմանական լեզուների  ամբիոնն այսօր պատրաստում է բարձրորակ մասնագետներ` ամբիոնի գիտական աշխատանքը զարգացնելով ռոմանական լեզվաբանությանը և բանասիրությանը հարող տարբեր ուղղություններով:

Գիտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքների ոլորտում նշենք այն փաստը, որ ամբիոնում մշտապես լույս են տեսնում մենագրություններ, բուհական դասագրքեր, ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկներ և բառարաններ, գիտական հոդվածներ, որոնք նվիրված են ժամանակակից ռոմանական լեզվաբանության տարաբնույթ արդի խնդիրների քննությանն ու լուսաբանմանը: Ամբիոնում իրականացվում են նաև թարգմանական, խմբագրական և գրախոսական աշխատանքներ: Ամբիոնի անդամները պարբերաբար իրենց մասնակցությունն են ունենում ինչպես հանրապետական, այնպես էլ միջազգային  գիտաժողովներին, հանդես են գալիս զեկուցումներով:
Ամբիոնն իրականացնում է  ուսումնական գործընթաց ըստ մասնագիտական կրթական ծրագրերի, մշակում իր գծով իրականացվող մասնագիտացումների մասնագիտական կրթական ծրագրերը և դրանցով նախատեսվող դասընթացների  առարկայական նկարագրերը՝  ապահովելով համակողմանի մասնագիտական կրթություն բակալավրիատում  և մագիստրատուրայում: Ամբիոնի կողմից իրականացվում է  ուսանողական համակազմի մանկավարժական և արտադրական պրակտիկաների անմիջական կազմակերպումը:

Կառուցվածքային միավորները

Ֆրանկոֆոն հետազոտությունների միջհամալսարանական ակադեմիական նվաճումների կենտրոն- ղեկ.՝ Ժ. Մինասյան

Հունարենի և հունական մշակույթի կենտրոն –ղեկ.՝ Մ.Գեորգիադի

Արգենտինական մշակույթի կենտրոն

Ռումիներենի լսարան    

Կարդալ ավելին
Փակել

  Դասախոսներ

 1. Բարլեզիզյան Արամ Կարապետի - պրոֆեսոր, բ.գ.դ.
 2. Ղազարյան Մելանյա Սմբատի - դոցենտ, բ.գ.թ.
 3. Եղիազարյան Հասմիկ Ազատի – դոցենտ, բ.գ.թ.
 4. Մկրտչյան Արփինե Գագիկի - դոցենտ, բ.գ.թ.
 5. Հարությունյան Վարդուշ Նորայրի - դոցենտ, բ.գ.թ.
 6. Բաբայան Լիլիթ Արկադիի – դոցենտ, բ.գ.թ.
 7. Մանուկյան Նաիրա Հենրիկի – դոցենտ, բ.գ.թ.
 8. Գրիգորյան Հասմիկ Հայկի – դոցենտ, բ.գ.թ.
 9. Գրիգորյան Կարինե Ավետիսի – դոցենտ, բ.գ.թ.
 10. Մինասյան Ժակլին Աշտաշեսի - դոցենտ, բ.գ.թ.
 11. Զաքարյան Վահան Ալբերտի – դոցենտ, բ.գ.թ.
 12. Մանգասարյան Վիկտորյա Վաչագանի – ավագ դասախոս
 13. Գրիգորյան Մարինա Վլադիմիրի – ավագ դասախոս
 14. Գալստյան Սուսաննա Վոլոդյայի – ավագ դասախոս
 15. Գալստյան Ռուզաննա Վոլոդյայի – ավագ դասախոս
 16. Կապլանյան Արշալույս Ասատուրի – ավագ դասախոս
 17. Ղամբարյան Վազգանուշ Վազգենի – ավագ դասախոս
 18. Ամիրյան Կարինե Աշոտի – ավագ դասախոս
 19. Հենթ Նիկոլաե Ադրիան- ավագ դասախոս
 20. Հովհաննիսյան Էլմիրա Մամիկոնի – դասախոս
 21. Վարդանյան Անի Աբդրանիկի- դասախոս
 22. Օվեսյան Մարինե Ավետիքի – դասախոս
 23. Ղազարյան Տաթևիկ Անդրանիկի – դասախոս
 24. Գրիգորյան Արևիկ Մելիքի - դասախոս
 25. Սարոյան Վիկտորյա Դերենիկի – դասախոս
 26. Վարդազարյան Լալա Ռադիկի – դասախոս
 27. Մկրյան Անահիտ Սահակի – դասախոս
 28. Քամալյան Անժելա Վալիկոյի - դասախոս
 29. Բաղրամյան Մարգարիտա Ռազմիկի – դասախոս
 30. Մարգարյան Աստղիկ Լևոնի – դասախոս
 31. Մանուկյան Աննա Մուրադի - դասախոս
 32. Տեր-Գամանյան Մարթա Արմենի – դասախոս

 Հրավիրյալ դասախոսներ

 1. Ղազարյան Լուսինե Սլավիկի – դասախոս
 2. Թումանյան Վիկտորյա Յուրիի – դասախոս
 3. Հովհաննիսյան Երանուհի Վաչագանի – դասախոս

Լաբորանտներ

Զարուհի Պապի Հովհաննիսյան

Սյուզան Հովհաննեսի Թորոսյան

Նորություններ ➤

ԵՊԼՀ-ն հյուրընկալել է Բլագոևգրադի «Նեոֆիտ Ռիլսկի» Հարավ-Արևմտյան համալսարանի պատմության ամբիոնի դոկտորանտ Դիանա Պապոյանին

13.09.2019

Դ. Պապոյանի հետազոտությունը առնչվում է հայկական հարցին ռուսական քաղաքականության համատեքստում:

ԵՊԼՀ-ում տեղի ունեցավ ՍՄԱՐԹ վերջին սեմինարները Հելլենիկ Միջազգային Համալսարանի փորձագետների կողմից

06.09.2019

Էրազմուս+ ՀԳ2 Նորարարությանն ու փորձի փոխանակմանն ուղղված համագործակցություն, կարողությունների զարգացում բարձրագույն կրթության ոլորտում ՍՄԱՐԹ ծրագրի շրջանակներում սեպտեմբերի 2-ից 6-ը Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան ...

Համալսարանին տրվել է Jean Monnet Erasmus+ հեղինակավոր դրամաշնորհ

06.09.2019

«Իրավական մոտարկման լաբորատորիա/LegAL» (2019-2022) Ժան-Մոնե մոդուլը նախատեսված է որպես ԵՄ իրավունքի և ԵՄ օրենսդրությունը տեղական իրավակարգի մեջ ներառելու մեթոդաբանության վերաբերյալ գիտելիքների ...

Բաց դասախոսություն ԵՊԼՀ-ի ՍՄԱՐԹ կենտրոնում Էրազմուս + ՍՄԱՐԹ ծրագրի շրջանակներում

03.09.2019

ՍՄԱՐԹ կենտրոնում տեղի ունեցավ բաց դասախոսություն ԵՊԼՀ-ի և գործընկեր համալսարանների և կազմակերպությունների ներկայացուցիչների համար: