Ֆրանսերենի և ռոմանական բանասիրության ամբիոն

Պատմություն

Ռոմանական լեզուների ամբիոնը 2023-2024 ուստարում վերանվանվել է Ֆրանսերենի և ռոմանական բանասիրության ամբիոն՝ իր մեջ ներառելով համալսարանում դասավանդվող բոլոր ռամանական լեզուները: Ամբիոնը ԲՊՀ-ում դեռևս 1930-ական թվականներին հիմնադրված ֆրանսերենի ամբիոնի արժանի ժառանգորդն է:
 

Նպատակը

Ապահովել համակողմանի բարձրորակ մասնագիտական կրթություն բակալավրիատում և մագիստրատուրայում: Ժամանակակից ուսուցման մեթոդների և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ հանրապետության աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան մրցունակ և բարձրակարգ մասնագետների (լեզվաբաններ, թարգմանիչներ) կոմպետենցիաների ձևավորում ֆրանսերենի և, առհասարակ, ռոմանական լեզվաբանության և բանասիրության ոլորտում:

Գործառույթները

Ֆրանսերենի և ռոմանական բանասիրության ամբիոնը իրականացնում է բազմաբնույթ ուսումնամեթոդական և գիտական գործունեություն, ապահովում՝ գործնական ֆրանսերենի, իտալերենի, իսպաներենի և ռումիներենի ուսուցում որպես հիմնական, երկրորդ մասնագիտական և երրորդ լեզու: Այսօր ամբիոնում աշխատում են մոտ 50 բարձրակարգ մասնագետ: Հանդիսանալով հանրապետության առաջատար մասնագիտական ամբիոններից մեկը՝ Ֆրանսերենի և ռոմանական բանասիրության ամբիոնն այսօր պատրաստում է բարձրորակ մասնագետներ` ամբիոնի գիտական աշխատանքը զարգացնելով ռոմանական լեզվաբանությանը և բանասիրությանը հարող տարբեր ուղղություններով:

Գիտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքների ոլորտում նշենք այն փաստը, որ ամբիոնում մշտապես լույս են տեսնում մենագրություններ, բուհական դասագրքեր, ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկներ և բառարաններ, գիտական հոդվածներ, որոնք նվիրված են ժամանակակից ռոմանական լեզվաբանության և բանասիրության տարաբնույթ արդի խնդիրների քննությանն ու լուսաբանմանը: Ամբիոնում իրականացվում են նաև թարգմանական, խմբագրական և գրախոսական աշխատանքներ: Ամբիոնի անդամները պարբերաբար իրենց մասնակցությունն են ունենում ինչպես հանրապետական, այնպես էլ միջազգային գիտաժողովներին, հանդես են գալիս զեկուցումներով:

Ամբիոնն իրականացնում է ուսումնական գործընթաց ըստ մասնագիտական կրթական ծրագրերի, մշակում իր գծով իրականացվող մասնագիտացումների մասնագիտական կրթական ծրագրերը և դրանցով նախատեսվող դասընթացների առարկայական նկարագրերը՝ ապահովելով համակողմանի մասնագիտական կրթություն բակալավրիատում և մագիստրատուրայում: Ամբիոնի կողմից իրականացվում է  ուսանողական համակազմի արտադրական պրակտիկաների անմիջական կազմակերպումը:

Կառուցվածքային միավորները 

 

Կարդալ ավելին
Փակել

Պրոֆեսորադասախոսական և վարչական անձնակազմ

 1. Հովհաննիսյան Ֆրունզե Մարզպետունու - բ.գ.թ., դոցենտ
 2. Ղազարյան Մելանյա Սմբատի- բ.գ.թ., դոցենտ
 3. Մանուկյան Նաիրա Հենրիկի - բ.գ.թ., դոցենտ
 4. Գրիգորյան Կարինե Ավետիսի- բ.գ.թ., դոցենտ
 5. Ղազարյան Դոնարա Մեխակի - բ.գ.թ., դոցենտ
 6. Մինասյան Ժակլին Արտաշեսի- բ.գ.թ., դոցենտ
 7. Հարությունյան Վարդուշ Նորայրի - բ.գ.թ., դոցենտ
 8. Բաբայան Լիլիթ Արկադիի - բ.գ.թ., դոցենտ
 9. Եղիազարյան Հասմիկ Ազատի - բ.գ.թ., դոցենտ
 10. Զաքարյան Վահան Ալբերտի-բ.գ.թ., դոցենտ
 11. Պետրոսյան Ռուզաննա Արշակի - բ.գ.թ., դոցենտ
 12. Գրիգորյան Հասմիկ Հայկի - բ.գ.թ., դոցենտ
 13. Արշակյան Անահիտ Եղիշեի- մ.գ.թ.,դոցենտ
 14. Քամալյան Անժելա Վալիկոյի - բ.գ.թ., ավագ դասախոս
 15. Հովսեփյան Մարինե Գագիկի - մ.գ.թ, ավագ դասախոս
 16. Բլբուլյան Հովիկ Վլադիմիրի - մ.գ.թ., ավագ դասախոս
 17. Մանգասարյան Վիկտորյա Վաչագանի – ավագ դասախոս
 18. Մկրյան Անահիտ Սահակի – ավագ դասախոս
 19. Բաղրամյան Մարգարիտա Հենրիկի - ավագ դասախոս
 20. Գրիգորյան Մարինա Վլադիմիրի - ավագ դասախոս
 21. Կապլանյան Արշալույս Ասատուրի – ավագ դասախոս
 22. Գալստյան Սուսաննա Վոլոդյայի – ավագ դասախոս
 23. Գալստյան Ռուզաննա Վոլոդյայի – ավագ դասախոս
 24. Ամիրյան Կարինե Աշոտի – ավագ դասախոս
 25. Մելքոնյան Նարինե Ստեփանի-ավագ դասախոս
 26. Ղազարյան Տաթևիկ Անդրանիկի - դասախոս
 27. Մարգարյան Աստղիկ Լևոնի – դասախոս
 28. Սարոյան Վիկտորյա Դերենիկի - դասախոս
 29. Հովաննիսյան Էլմիրա Մամիկոնի - դասախոս
 30. Թորոսյան Սյուզան Հովհաննեսի - դասախոս
 31. Հովհաննիսյան Զարուհի Պապի - դասախոս
 32. Վարդազարյան Լալա Ռադիկի- դասախոս
 33. Ղազարյան Լուսինե Մեջնունի – դասախոս
 34. Գրիգորյան Արևիկ Մելիքի – դասախոս
 35. Բարսեղյան Դիանա Արմենի-դասախոս
 36. Գեորգիադի Մարինա Սլավիկի - դասախոս
 37. Բարսեղյան Վարսենիկ Արմենակի - դասախոս
 38. Փիլավջյան Հասմիկ Հովհաննեսի - դասախոս
 39. Եղիազարյան Աննա Արսենի - դասախոս
 40. Բարխուդարյան Ալվարդ Կիմիկի - դասախոս
 41. Ղազարյան Լուսինե Սլավիկի – դասախոս 
 1. Զարուհի Պապի Հովհաննիսյան - Լաբորանտ
 2. Սյուզան Հովհաննեսի Թորոսյան – Լաբորանտ