Հայագիտության ամբիոն

Հայագիտության ամբիոնը ձևավորվել է 1967 թվականին նախ՝ որպես հայոց լեզվի և գրականության, ապա` հայագիտության ամբիոն: Սկզբնա­­վոր­ման օրվանից մինչև 1990 թ. ամբիոնը ղեկավարել է պրոֆ. Է. Խոնդկարյանը, 1990 թվականից մինչև 2012 թ.՝ պրոֆ. Ֆ. Խլղաթյանը: 2013 թվականից առ այսօր ամբիոնը ղեկավարում է բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Գ. Գևորգյանը:

Գիտակցելով, որ հայերենը  առանձնահատուկ տեղ ունիª որպես ուսանողի մտավոր առաջընթացի, տրամաբանական և պատկերավոր մտածողության զարգացման ու կատարելագործման հիմնական միջոց, ինչպես նաև մյուս առարկաների ընկալման, յուրացման և արժևորման նախադրյալ, ամբիոնը գործադրում է բոլոր ջանքերը, որ առաջարկվող դասընթացները նպաստեն սովորողների մտքերի, զգացմունքների ու ապրումների առավել հստակ ու ճշգրիտ արտահայտմանը, տվյալ իրադրության պահանջով և բազմազան ոճերի կիրառությամբ բանավոր ու գրավոր խոսք կազմելու հմտության զարգացմանը, ստեղծագործական կարողությունների դրսևորմանն ու դրանց հետագա մշակմանը:

 

Ամբիոնի նպատակը: Զարգացնել ուսանողների հաղորդակցական հմտությունները գրավոր և բանավոր խոսքի միջոցով, նրանց տալ լեզվաբանական-բանասիրական գիտելիքներ հայոց լեզվի վերաբերյալ, օժանդակել օտար լեզվի ուսումնասիրության հարցում՝ տեսական և գործնական հող նախապատրաստելով դրա համար:

Ամբիոնի առաքելությունը: Հայերենի ուսուցմամբ նպաստել արհեստավարժ, աշխատաշուկայում մրցունակ, տարբեր իրադրություններում խոսքային համապատասխան վարքագիծ դրսևորելու հմտությամբ օժտված մասնագետների պատրաստմանը:                        

Ամբիոնի գործառույթները

Իրականացնել ուսումնագիտական և գիտահետազոտական գործունեություն

Մասնակցել մասնագիտության կրթական ծրագրերի (ՄԿԾ), չափորոշիչների, ուսումնական պլանների մշակման գործընթացին

Տրամադրել մասնագիտական եզրակացություններ, խորհրդատվություններ, կարծիքներ՝ ատենախոսությունների, ուսումնամեթոդական ձեռնարկների, մենագրությունների, հոդվածների և գիտամեթոդական այլ աշխատանքների վերաբերյալ

Ապահովել ամբիոնի գիտական և պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական շարունակական զարգացման և վերապատրաստման գործընթացները

Ստեղծել ուսումնական և ուսումնամեթոդական գրականություն, հրատարակության պատրաստել ժողովածուներ, մենագրություններ, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ և դասագրքեր

 

Կարդալ ավելին
Փակել

 

 

 Դասախոսներ

 1. Հեքեքյան Նարինե Հակոբի – դոցենտ, բ.գ.թ.
 2. Ղուկասյան Ալիսա Ալեքսանդրի – դոցենտ, բ.գ.թ.
 3. Վարդանյան Գոհար Գառնիկի - դոցենտ, բ.գ.թ.
 4. Հակոբջանյան Անահիտ Արտյուշայի – դոցենտ, բ.գ.թ.
 5. Դոխոսյան Ռուզաննա Յուրիի – դոցենտ, բ.գ.թ.
 6. Գևորգյան Լիլիթ Գևորգի –դոցենտ, բ.գ.թ.
 7. Վերդյան Գայանե Բոգդանի – ավագ դասախոս
 8. Աբազյան Սուսաննա Արսենի – ավագ դասախոս
 9. Մուրադյան Շամիրամ Միհրանի – ավագ դասախոս
 10. Բալայան Սուսաննա Սարոյի – դասախոս
 11. յուրջինյան Դավիթ Սևանի - դոցենտ, բ.գ.թ.     
 12. Ասատրյան Ռուզանա Տլեմակի - դասախոս
 13. Համբարյան Մերի Վարուժանի – դասախոս

ԵՊԼՀ Հայագիտության ամբիոնի լաբորանտ՝

Աշխեն Բորիսի Վարդանյան

 

 

Նորություններ ➤

ԵՊԼՀ-ն հյուրընկալել է Բլագոևգրադի «Նեոֆիտ Ռիլսկի» Հարավ-Արևմտյան համալսարանի պատմության ամբիոնի դոկտորանտ Դիանա Պապոյանին

13.09.2019

Դ. Պապոյանի հետազոտությունը առնչվում է հայկական հարցին ռուսական քաղաքականության համատեքստում:

ԵՊԼՀ-ում տեղի ունեցավ ՍՄԱՐԹ վերջին սեմինարները Հելլենիկ Միջազգային Համալսարանի փորձագետների կողմից

06.09.2019

Էրազմուս+ ՀԳ2 Նորարարությանն ու փորձի փոխանակմանն ուղղված համագործակցություն, կարողությունների զարգացում բարձրագույն կրթության ոլորտում ՍՄԱՐԹ ծրագրի շրջանակներում սեպտեմբերի 2-ից 6-ը Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան ...

Համալսարանին տրվել է Jean Monnet Erasmus+ հեղինակավոր դրամաշնորհ

06.09.2019

«Իրավական մոտարկման լաբորատորիա/LegAL» (2019-2022) Ժան-Մոնե մոդուլը նախատեսված է որպես ԵՄ իրավունքի և ԵՄ օրենսդրությունը տեղական իրավակարգի մեջ ներառելու մեթոդաբանության վերաբերյալ գիտելիքների ...

Բաց դասախոսություն ԵՊԼՀ-ի ՍՄԱՐԹ կենտրոնում Էրազմուս + ՍՄԱՐԹ ծրագրի շրջանակներում

03.09.2019

ՍՄԱՐԹ կենտրոնում տեղի ունեցավ բաց դասախոսություն ԵՊԼՀ-ի և գործընկեր համալսարանների և կազմակերպությունների ներկայացուցիչների համար: