Հայագիտության ամբիոն

Հայագիտության ամբիոնը ձևավորվել է 1967 թվականին նախ՝ որպես հայոց լեզվի և գրականության, ապա` հայագիտության ամբիոն: Սկզբնա­­վոր­ման օրվանից մինչև 1990 թ. ամբիոնը ղեկավարել է պրոֆ. Է. Խոնդկարյանը, 1990 թվականից մինչև 2012 թ.՝ պրոֆ. Ֆ. Խլղաթյանը: 2013 թվականից առ այսօր ամբիոնը ղեկավարում է բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Գ. Գևորգյանը:

Գիտակցելով, որ հայերենը  առանձնահատուկ տեղ ունիª որպես ուսանողի մտավոր առաջընթացի, տրամաբանական և պատկերավոր մտածողության զարգացման ու կատարելագործման հիմնական միջոց, ինչպես նաև մյուս առարկաների ընկալման, յուրացման և արժևորման նախադրյալ, ամբիոնը գործադրում է բոլոր ջանքերը, որ առաջարկվող դասընթացները նպաստեն սովորողների մտքերի, զգացմունքների ու ապրումների առավել հստակ ու ճշգրիտ արտահայտմանը, տվյալ իրադրության պահանջով և բազմազան ոճերի կիրառությամբ բանավոր ու գրավոր խոսք կազմելու հմտության զարգացմանը, ստեղծագործական կարողությունների դրսևորմանն ու դրանց հետագա մշակմանը:

 

Ամբիոնի նպատակը: Զարգացնել ուսանողների հաղորդակցական հմտությունները գրավոր և բանավոր խոսքի միջոցով, նրանց տալ լեզվաբանական-բանասիրական գիտելիքներ հայոց լեզվի վերաբերյալ, օժանդակել օտար լեզվի ուսումնասիրության հարցում՝ տեսական և գործնական հող նախապատրաստելով դրա համար:

Ամբիոնի առաքելությունը: Հայերենի ուսուցմամբ նպաստել արհեստավարժ, աշխատաշուկայում մրցունակ, տարբեր իրադրություններում խոսքային համապատասխան վարքագիծ դրսևորելու հմտությամբ օժտված մասնագետների պատրաստմանը:                        

Ամբիոնի գործառույթները

Իրականացնել ուսումնագիտական և գիտահետազոտական գործունեություն

Մասնակցել մասնագիտության կրթական ծրագրերի (ՄԿԾ), չափորոշիչների, ուսումնական պլանների մշակման գործընթացին

Տրամադրել մասնագիտական եզրակացություններ, խորհրդատվություններ, կարծիքներ՝ ատենախոսությունների, ուսումնամեթոդական ձեռնարկների, մենագրությունների, հոդվածների և գիտամեթոդական այլ աշխատանքների վերաբերյալ

Ապահովել ամբիոնի գիտական և պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական շարունակական զարգացման և վերապատրաստման գործընթացները

Ստեղծել ուսումնական և ուսումնամեթոդական գրականություն, հրատարակության պատրաստել ժողովածուներ, մենագրություններ, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ և դասագրքեր

 

Կարդալ ավելին
Փակել

Դասախոսներ

 1. Հեքեքյան Նարինե Հակոբի – դոցենտ, բ.գ.թ.
 2. Ղուկասյան Ալիսա Ալեքսանդրի – դոցենտ, բ.գ.թ.
 3. Վարդանյան Գոհար Գառնիկի - դոցենտ, բ.գ.թ.
 4. Հակոբջանյան Անահիտ Արտյուշայի – դոցենտ, բ.գ.թ.
 5. Դոխոսյան Ռուզաննա Յուրիի – դոցենտ, բ.գ.թ.
 6. Գևորգյան Լիլիթ Գևորգի –դոցենտ, բ.գ.թ.
 7. Վերդյան Գայանե Բոգդանի – ավագ դասախոս
 8. Աբազյան Սուսաննա Արսենի – ավագ դասախոս
 9. Մուրադյան Շամիրամ Միհրանի – ավագ դասախոս
 10. Բալայան Սուսաննա Սարոյի – դասախոս
 11. յուրջինյան Դավիթ Սևանի - դոցենտ, բ.գ.թ.     
 12. Ասատրյան Ռուզանա Տլեմակի - դասախոս
 13. Համբարյան Մերի Վարուժանի – դասախոս

ԲՊՀ Հայագիտության ամբիոնի լաբորանտ՝

Աշխեն Բորիսի Վարդանյան

Նորություններ ➤

ՌՕԼՖ 3-րդ կուրսի ուսանողները հանդիպեցին զբոսաշրջության փորձագետներ Մարա Ղարիբյանի և Մարիանա Էքմեքչյանի հետ

22.06.2021

Հունարենի և հունական մշակույթի կենտրոնի ղեկավար Մ. Գեորգիադին ուսանողներին հանձնեց գովասանագրեր:

ՍՄԱՐԹ ձեռներեցության կենտրոնում տեղի ունեցավ հանդիպում AIESEC-ը երիտասարդական, կամավորական կազմակերության ներկայացուցիչների հետ

17.06.2021

AIESEC-ը աշխարհում ամենամեծ երիտասարդական, կամավորական կազմակերություն է, որն ունի ավելի քան 120 գրասենյակներ աշխարհի ամենատարբեր անկյուններում։ 

Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի Կարիերայի կենտրոնը Իվորլդ մանկական հիմնադրամի հետ համագործակցությամբ սկսել է աննախադեպ նախաձեռնություն

17.06.2021

Օտար լեզուների իմացությամբ կամավորներ, ովքեր պատրաստ կլինեն սովորեցնել երեխաներին և ձեռք բերել լեզուների ուսուցման փորձ, միացել են KIDS NETWORK ...

#SMARTTalks նախաձեռնության շրջանակներում տեղի ունեցավ հանդիպում ԲՊՀ շրջանավարտ, գործարար, բարերար Տիգրան Սահակյանի հետ

17.06.2021

#SMARTTalks նախաձեռնության շրջանակներում իրականացվում են առերես և հեռավար հանդիպումներ, դասախոսություններ ձեռնարկատերերի, կազմակերպությունների ղեկավարների ու աշխատակիցների, ինչպես նաև տարբեր ոլորտներում ներգրավված ...