Հայագիտության ամբիոն

Հայագիտության ամբիոնը ձևավորվել է 1967 թվականին նախ՝ որպես հայոց լեզվի և գրականության, ապա` հայագիտության ամբիոն: Սկզբնա­­վոր­ման օրվանից մինչև 1990 թ. ամբիոնը ղեկավարել է պրոֆ. Է. Խոնդկարյանը, 1990 թվականից մինչև 2012 թ.՝ պրոֆ. Ֆ. Խլղաթյանը: 2013 թվականից առ այսօր ամբիոնը ղեկավարում է բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Գ. Գևորգյանը:

Գիտակցելով, որ հայերենը  առանձնահատուկ տեղ ունիª որպես ուսանողի մտավոր առաջընթացի, տրամաբանական և պատկերավոր մտածողության զարգացման ու կատարելագործման հիմնական միջոց, ինչպես նաև մյուս առարկաների ընկալման, յուրացման և արժևորման նախադրյալ, ամբիոնը գործադրում է բոլոր ջանքերը, որ առաջարկվող դասընթացները նպաստեն սովորողների մտքերի, զգացմունքների ու ապրումների առավել հստակ ու ճշգրիտ արտահայտմանը, տվյալ իրադրության պահանջով և բազմազան ոճերի կիրառությամբ բանավոր ու գրավոր խոսք կազմելու հմտության զարգացմանը, ստեղծագործական կարողությունների դրսևորմանն ու դրանց հետագա մշակմանը:

Ամբիոնի նպատակը: Զարգացնել ուսանողների հաղորդակցական հմտությունները գրավոր և բանավոր խոսքի միջոցով, նրանց տալ լեզվաբանական-բանասիրական գիտելիքներ հայոց լեզվի վերաբերյալ, օժանդակել օտար լեզվի ուսումնասիրության հարցում՝ տեսական և գործնական հող նախապատրաստելով դրա համար:

Ամբիոնի առաքելությունը: Հայերենի ուսուցմամբ նպաստել արհեստավարժ, աշխատաշուկայում մրցունակ, տարբեր իրադրություններում խոսքային համապատասխան վարքագիծ դրսևորելու հմտությամբ օժտված մասնագետների պատրաստմանը:                        

Ամբիոնի գործառույթները

Իրականացնել ուսումնագիտական և գիտահետազոտական գործունեություն

Մասնակցել մասնագիտության կրթական ծրագրերի (ՄԿԾ), չափորոշիչների, ուսումնական պլանների մշակման գործընթացին

Տրամադրել մասնագիտական եզրակացություններ, խորհրդատվություններ, կարծիքներ՝ ատենախոսությունների, ուսումնամեթոդական ձեռնարկների, մենագրությունների, հոդվածների և գիտամեթոդական այլ աշխատանքների վերաբերյալ

Ապահովել ամբիոնի գիտական և պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական շարունակական զարգացման և վերապատրաստման գործընթացները

Ստեղծել ուսումնական և ուսումնամեթոդական գրականություն, հրատարակության պատրաստել ժողովածուներ, մենագրություններ, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ և դասագրքեր:

Կարդալ ավելին
Փակել

Պրոֆեսորադասախոսական և վարչական անձնակազմ

 1. Գևորգյան Գայանե Գերասիմի - պրոֆեսոր, բ.գ.դ.
 2. Հեքեքյան Նարինե Հակոբի – դոցենտ, բ.գ.թ.
 3. Ղուկասյան Ալիսա Ալեքսանդրի – դոցենտ, բ.գ.թ.
 4. Վարդանյան Գոհար Գառնիկի - դոցենտ, բ.գ.թ.
 5. Հակոբջանյան Անահիտ Արտյուշայի - դոցենտ, բ.գ.թ.
 6. Դոխոսյան Ռուզաննա Յուրիի – դոցենտ, բ.գ.թ.
 7. Գևորգյան Լիլիթ Գևորգի - դոցենտ, բ.գ.թ.
 8. Գյուրջինյան Դավիթ Սևանի - դոցենտ, բ.գ.թ.
 9. Վերդյան Գայանե Բոգդանի – ավագ դասախոս
 10. Աբազյան Սուսաննա Արսենի – ավագ դասախոս
 11. Մակինյան Անի Արմենակի - ավագ դասախոս, բ.գ.թ.
 12. Մութաֆյան Լիդա Լիպարիտի - ավագ դասախոս
 13. Մուրադյան Շամիրամ Միհրանի - ավագ դասախոս
 14. Բալայան Սուսաննա Սարոյի – դասախոս   
 15. Խերանյան Արմինե Սամվելի - դասախոս
 16. Բաբայան Աշխեն Վարդգեսի - ավագ դասախոս
 17. Հալաջյան Միրցա Մելիքսեթի - ավագ դասախոս
 18. Ասատրյան Ռուզանա Տելեմակի - դասախոս
 19. Հակոբյան Գայանե Լյովայի - դասախոս
 20. Համբարյան Մերի Վարուժանի - ավագ դասախոս
 21. Ղազարյան Շուշանիկ Աշոտի - դասախոս
 22. Մովսիսյան Իրինա Սուրենի - դասախոս
 23. Աշխեն Բորիսի Վարդանյան - լաբորանտ