Գերմաներենի ամբիոն

Գերմաներենի ամբիոնը, լինելով ԵՊԼՀ-ի օտար լեզվի առաջին ամբիոնը, հիմնադրվել է 1936 թվականին: Այդ պահից ի վեր ամբիոնը հանրապետության համար պատրաստել և պատրաստում է գերմաներենի ուսուցիչներ: Հաջողությամբ իրագործելով իր այդ առաքելությունը և հաշվի առնելով կրթության ոլորտում օտար լեզուներին ներկայացվող ժամանակակից պահանջները, ինչպես նաև բուհի ներկայիս ռազմավարությունը՝ այժմ գերմաներենի ամբիոնը պատրաստում է ազգային և միջազգային չափանիշներին համապատասխան, աշխատանքային շուկայում պահանջված, մրցունակ մասնագետներ: Այս համատեքստում գերմանագիտությունը զուգորդվում է «Մանկավարժություն», «Լեզվաբանություն», «Երկրագիտություն», «Քաղաքագիտություն», «Եվրոպագիտություն», «Գրականագիտություն», «Թարգմանչական գործ» մասնագիտացումներով:

Գերմաներենի ամբիոնն ունի մասնագիտական բարձր որակավորմամբ, արհեստավարժ պրոֆեսորադասախոսական կազմ, որը մշտապես վերապատարաստումներ է անցնում Գերմանիայի և գերմանախոս երկրների տարբեր համալսարաններում:  

Ամեն տարի կնքվող պայմանագրերի արդյունքում ամբիոնում աշխատում են նաև Գերմանիայից և Ավստրիայից հրավիրված լեզվակիր մասնագետներ, պրակտիկանտներ ու կամավորականներ:

Ամբիոնի առաջին վարիչը եղել է Գ.Անդրեասյանը: Այնուհետև ամբիոնը ղեկավարել  են Մ. Հարությունյանը, Ս. Ավետիսյանը, Կ. Աթոյանը, Մ. Բույուքլյանը:

Ամբիոնի վարիչն է Է. Ղազարյանը:

Գործունեություն

Գերմաներենի ամբիոնն իրագործում է բուհական և հետբուհական կրթություն մի շարք մասնագիտություններով:

Բակալավրիատ

Լեզվաբանություն, մանկավարժություն -240 կրեդիտ,

տևողությունը ՝ 8 կիսամյակ, ավարտվում է պետական քննություններով

 Օտար լեզու և գրականություն/գերմաներեն (հեռակա ուսուցումը 10 կիսամյակ)

Լեզվաբանություն / գերմաներեն

Միջմշակութային հաղորդակցություն / գերմաներեն

Թարգմանչական գործ / գերմաներեն – հայերեն

Մագիստրատուրա

Լեզվաբանություն/ - 120 կրեդիտ,տևողությունը ՝ 4 կիսամյակ, ավարտվում է մագիստրոսական թեզի պաշտպանությամբ

Թարգմանչական գործ / գերմաներեն – հայերեն

Ասպիրանտուրա /առկա – 6 կիսամյակ կամ հեռակա- 8 կիսամյակ/

ավարտվում է թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությամբ

Գերմանագիտություն

Կրթական ծրագրերին զուգահեռ ամբիոնն իրականացնում է՝

 • գիտական, մեթոդական աշխատանքներ,                                                                                                   
 • գեղարվեստական և մասնագիտական թարգմանություններ,                                                                      
 • գերմաներենի ուսուցիչների վերապատրաստումներ,                                                                                  
 • մշակութային միջոցառումներ,
 • գերմաներենի A1-C1մակարդակների՝ միջազգային ճանաչում ունեցող վկայագրի (ÖSD) քննություններ,
 • ազգային մշակույթի ու արժեքների տարածման աշխատանքներ գերմանախոս երկրներում,
 • գերմաներենի ու գերմանախոս երկրների մշակույթների պրոպագանդում մեր երկրում:  

 

 

 

 

Ամբիոնի աշխատակիցների կողմից ստեղծվել և թարգմանվել են  ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, բառարաններ, բուհական և դպրոցական դասագրքեր, գեղարվեստական գործեր:

Համագործակցություն

Գերմաներենի ամբիոնը համագործակցում է մի շարք համալսարանների, միջազգային միությունների և կենտրոնների հետ:

Հալլե-Վիթենբերգի-Մարտին Լութերի համալսարան (MLU) Գերմանիստիկայի ինստիտուտ (GIP)

<ՄԵՍՐՈՊ> հայագիտական ուսումնասիրությունների կենտրոն

Գերմաներեն լեզվի ասոցացիա (GfdS)

Գերմաներենի ուսուցիչների միջազգային միություն (IDV) 

Գերմանական համալսարաններ /Հայդելբերգի, Դյուսելդորֆի, Էսեն-Դուիզբուրգի, Բոնի, Յենայի, Լայփցիգի, և այլն/

Վիենայի համալսարան

Թբիլիսիի Իվանե Ջավախիշվիլիի պետական համալսարան

Քութաիսիի Ծերեթելիի համալսարան

Ավստրիական ակադեմիական փոխանակման ծառայություն (ÖAD)

Ավստրիայի մշակույթ և լեզու  կազմակերպություն (KuS)

ՀՀ-ում ԳԴՀ-ի դեսպանություն

Շվեյցարիայի դեսպանություն

Ավստրայի հյուպատոսություն

Գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծառայություն (DAAD)

Գյոթե-ինստիտուտ (Goethe-Institut)

Լեզվի ուսուցման կենտրոն (SLZ)

Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամ

Հայնրիխ Բյոլի հիմնադրամ

Գերմանիայի նախկին կրթաթոշակակիրների միություն (AADL)

Գերմաներենի ուսուցիչների միություն (ADV)

Այս հաստատությունների հետ ամբիոնն իրականացնում է մի շարք նախագծեր և փոխանակաման ծրագրեր:

Կարդալ ավելին
Փակել

Գերմաներենի ամբիոնի վարիչ՝

Էլիզա Հենրիկի Ղազարյան

բ.գ.թ., դոցենտ

Աշխատանքային ստաժ - 4 տարի վարչական, 27 տարի մանկավարժական

Հրատարակված գիտական աշխատանքների քանակ - 31

Գերմաներենի ամբիոնի լաբորանտ՝

Տիգրանուհի Ազատի Էլոյան

Դասախոսներ

 1. Գրիգորյան Արուսյակ Գրիգորի - դոցենտ, բ.գ.թ.
 2. Էթարյան Ելենա Հովհաննեսի - դոցենտ, բ.գ.թ.
 3. Ավագյան Էլլա Սուրենի - դոցենտ, բ.գ.թ.
 4. Պապոյան Սիրանուշ Գևորգի - դոցենտ, բ.գ.թ.
 5. Խոջայան Թագուհի Ռաֆայելի - դոցենտ, բ.գ.թ.
 6. Սաֆարյան Լիանա Ապրեսի - դոցենտ, բ.գ.թ.
 7. Հովհաննիսյան Կարինե Մաքսիմի - դոցենտ, բ.գ.թ.
 8. Գինոյան Գայանե Վազգենի - դոցենտ, բ.գ.թ.
 9. Կարապետյան Ռուզաննա Վիլենի – ավագ դասախոս
 10. Աղասյան Դոնարա Սավետի – ավագ դասախոս
 11. Վարդանյան Սվետլանա Վոլոդյայի – ավագ դասախոս
 12. Ներենց Անգելա – ավագ դասախոս
 13. Լենգլախներ Մորից – ավագ դասախոս
 14. Ադամյան Լորետա Այսերի - դասախոս
 15. Նավասարդյան Մերի Մանվելի – դասախոս
 16. Թառլոյան Աստղիկ Սամվելի – դասախոս
 17. Գալստյան Լուսինե Էդուարդի – դասախոս
 18. Թովմասյան Գևորգ Նորայրի – դասախոս
 19. Մինասյան Մարինա Ռոբերտի – դասախոս
 20. Բարսեղյան Հայկանուշ Հրաչի – դասախոս

 Հրավիրյալ դասախոսներ

 1. Սավոյան Գայանե Վլադիմիրի – դոցենտ, բ.գ.թ.
 2. Մաթևոսյան Մարգարիտ Մնացականի – դասախոս, մ.գ.թ.

Նորություններ ➤

ԵՊԼՀ-ն հյուրընկալել է Բլագոևգրադի «Նեոֆիտ Ռիլսկի» Հարավ-Արևմտյան համալսարանի պատմության ամբիոնի դոկտորանտ Դիանա Պապոյանին

13.09.2019

Դ. Պապոյանի հետազոտությունը առնչվում է հայկական հարցին ռուսական քաղաքականության համատեքստում:

ԵՊԼՀ-ում տեղի ունեցավ ՍՄԱՐԹ վերջին սեմինարները Հելլենիկ Միջազգային Համալսարանի փորձագետների կողմից

06.09.2019

Էրազմուս+ ՀԳ2 Նորարարությանն ու փորձի փոխանակմանն ուղղված համագործակցություն, կարողությունների զարգացում բարձրագույն կրթության ոլորտում ՍՄԱՐԹ ծրագրի շրջանակներում սեպտեմբերի 2-ից 6-ը Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան ...

Համալսարանին տրվել է Jean Monnet Erasmus+ հեղինակավոր դրամաշնորհ

06.09.2019

«Իրավական մոտարկման լաբորատորիա/LegAL» (2019-2022) Ժան-Մոնե մոդուլը նախատեսված է որպես ԵՄ իրավունքի և ԵՄ օրենսդրությունը տեղական իրավակարգի մեջ ներառելու մեթոդաբանության վերաբերյալ գիտելիքների ...

Բաց դասախոսություն ԵՊԼՀ-ի ՍՄԱՐԹ կենտրոնում Էրազմուս + ՍՄԱՐԹ ծրագրի շրջանակներում

03.09.2019

ՍՄԱՐԹ կենտրոնում տեղի ունեցավ բաց դասախոսություն ԵՊԼՀ-ի և գործընկեր համալսարանների և կազմակերպությունների ներկայացուցիչների համար: