Ֆիզիկական կուլտուրայի և քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոն

Ամբիոնը հիմնադրվել է 1949 թ-ին: Ըստ արխիվային փաստաթղթերի՝ ունեցել է 4 դասախոս: Ամբիոնի առաջին վարիչը եղել է Մարգարիտա Սերգեյի Գուտովան: Ներկայումս ամբիոնը համալրված է գիտակ դասախոսական կազմով՝ թվով 12 դասախոս, որոնք ունակ են ապահովելու ֆիզիկական կուլտուրայի ողջ արժեքային համակարգը ուսումնակրթական գործընթացի ընթացքում: Ամբիոնը իրականացնում է ուսումնակրթական գործունեություն Ֆիզիկական կուլտուրա և Քաղաքացիական պաշտպանություն առարկաների ոլորտներում: Ֆիզիկական կուլտուրայի և քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոնը, լինելով համալսարանի ուսումնակրթական աշխատանքները իրականացնող կառույցի անբաժանելի օղակ, ունի իր առաքելությունը, այն է՝ աշխատանքների հիմքում դնել ապագա մասնագետի առողջության ապահովման և կենսական հզորության խնդիրները, որոնք էլ արտացոլված են ամբիոնի առարկայական ծրագրերում:

Ամբիոնը նպաստում է նաև ուսանողության ներգրավվածությանը սպորտի ասպարեզում՝ փորձելով աստիճանաբար ընդարձակել մարզաձևերի  աշխարհագրությունը և ապահովել ուսանողների զբաղվածությունը:

Ամբիոնը հիմնադրվել է 1949 թ-ին: Ըստ արխիվային փաստաթղթերի՝ ունեցել է 4 դասախոս: Ամբիոնի առաջին վարիչը եղել է Մարգարիտա Սերգեյի Գուտովան: Ներկայումս ամբիոնը համալրված է գիտակ դասախոսական կազմով՝ թվով 12 դասախոս, որոնք ունակ են ապահովելու ֆիզիկական կուլտուրայի ողջ արժեքային համակարգը ուսումնակրթական գործընթացի ընթացքում: Ամբիոնը իրականացնում է ուսումնակրթական գործունեություն Ֆիզիկական կուլտուրա և Քաղաքացիական պաշտպանություն առարկաների ոլորտներում: Ֆիզիկական կուլտուրայի և քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոնը, լինելով համալսարանի ուսումնակրթական աշխատանքները իրականացնող կառույցի անբաժանելի օղակ, ունի իր առաքելությունը, այն է՝ աշխատանքների հիմքում դնել ապագա մասնագետի առողջության ապահովման և կենսական հզորության խնդիրները, որոնք էլ արտացոլված են ամբիոնի առարկայական ծրագրերում:

Ամբիոնը նպաստում է նաև ուսանողության ներգրավվածությանը սպորտի ասպարեզում՝ փորձելով աստիճանաբար ընդարձակել մարզաձևերի  աշխարհագրությունը և ապահովել ուսանողների զբաղվածությունը:

Ֆիզիկական կուլտուրայի և ՔՊ ամբիոնի վարիչ՝

Սամվել Խաչիկի Խաչատրյան

դոցենտ

Աշխատանքային ստաժ- 5 տարի վարչական, 41  տարի մանկավարժական

Հրատարակված գիտական աշխատանքների քանակ- 12

 Ֆիզիկական կուլտուրայի և ՔՊ ամբիոնի լաբորանտներ

Լիանա Գագիկի Գրիգորյան

Աննա Արայի Կտրակյան

Դասախոսներ

 

 1. Մալխասյան Սամվել Անդրանիկի - դոցենտ
 2. Ավետիսյան Նելլի Ռազմիկի – ավագ դասախոս
 3. Ավետիքյան Զաքար Երվանդի – ավագ դասախոս
 4. Կովկասյան Էդուարդ Վարդգեսի – դասախոս
 5. Ադամյան Էվելինա Գուրգենի - դասախոս
 6. Դարբինյան Աննա Խաչատուրի - դասախոս
 7. Սուլթանյան Ռազմիկ Կարապետի - դասախոս
 8. Արևշատյան Ջեմմա Զարանդի - դասախոս

 

       Հրավիրյալ դասախոսներ

 1. Քոսակյան Անի Լևոնի – դասախոս
 2. Քոսակյան Հասմիկ Վատուտինի – դասախոս
 3. Շալջյան Ալինա Արտաշեսի – դասախոս