Ասիական լեզուների գիտաուսումնական կենտրոն

Ասիական լեզուների ԳՈՒ կենտրոնը ունի մոտ տասը տարվա պատմություն: Այն ստեղծվել է 2010 թ-ին որպես Արևելյան լեզուների ամբիոն: 2014 թ-ից միավորվել է Ռոմանական լեզուների ամբիոնին և վերանվանվել Եվրոպական և ասիական լեզուների ամբիոն: Ամբիոնում դասավանդվել են չինարեն, կորեերեն, ճապոներեն, պարսկերեն, արաբերեն, եբրայերեն, թուրքերեն, վրացերեն և հինդի:

2018թ. հունվարի 1-ից կենտրոնը, առանձնանալով Եվրոպական և ասիական լեզուների ամբիոնից, դարձել է Ասիական լեզուների ԳՈՒ կենտրոն:

Ասաիական լեզուների ԳՈԻԿ-ի նպատակն է ապահովել ԲՊՀ-ում ասիական լեզուների (մասնավորապես՝ չինարենի, կորեերենի, պարսկերենի, արաբերենի, վրացերենի և այլն) դասավանդումը և ուսանողներին ծանոթացնել այդ լեզուներով խոսող ժողովուրդների մշակույթին և ավանդույթներին:

Կենտրոնի գործառույթն է պատրաստել Լեզվաբանություն /Թարգմանչական գործ (կորեերեն-հայերեն / չինարեն-հայերեն) մասնագիտությամբ հմուտ թարգմանիչներ, որոնք կունենան տեսական գիտելիքներ ընդհանուր լեզվաբանությունից, Կորեայի կամ Չինաստանի պատմությունից և մշակույթից, օժտված կլինեն մասնագիտական կարողություններով՝ թարգմանչական ոլորտներում տարաբնույթ գործունեություն իրականացնելու համար: 

Կենտրոնն իրականացնում է ուսումնագիտական և գիտահետազոտական գործունեություն: Կենտրոնի դասախոսները մասնակցում են հանրապետական և միջազգային տարբեր գիտաժողովների, հանդես են գալիս զեկուցումներով, տպագրում են հոդվածներ: 

Կենտրոնը մասնակցում է մասնագիտության կրթական ծրագրերի (ՄԿԾ), չափորոշիչների, ուսումնական պլանների մշակման գործընթացին, տրամադրում է մասնագիտական եզրակացություններ, խորհրդատվություններ, կարծիքներ՝ ատենախոսությունների, ուսումնամեթոդական ձեռնարկների, մենագրությունների, հոդվածների և գիտամեթոդական այլ աշխատանքների վերաբերյալ, է կազմակերպում ուսանողների ամենամյա արտադրական պրակտիկան: 

Կենտրոնը համագործակցում է գիտական այլ կենտրոնների և համալսարանների հետ՝ կենտրոնի աշխատանքների արդյունավետ կատարման, ինչպես նաև փորձի փոխանակման նպատակով։ 

Կենտրոնում աշխատում են 33 փորձառու դասախոսներ, որոնց մի մասը արտասահմանցիներ են: 

Ասիական լեզուների ԳՈՒ կենտրոնը սերտ համագործակցում է Չինաստանի Կոնֆուցիոսի ինստիտուտի, Տալիեի օտար լեզուների, Կորեայի Սեուլի և Աջուի, Եգիպտոսի Կահիրեի և այլ համալսարանների հետ: 

ԲՊՀ-ի ուսանողները Կորեայի, Չինաստանի, Իրանի, Հնդկաստանի, Եգիպտոսի, Ֆինլանդիայի, Ռուսաստանի և այլ երկրների առաջատար ուսումնական հաստատություններում բազմիցս մասնակցել են լեզվական, իսկ դասախոսները՝ մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների: 

Ասիական լեզուների ԳՈՒԿ-ին կից գործում են ժամանակակից տեխնիկայով կահավորված, անհրաժեշտ գրականությամբ և դիդակտիկ նյութերով հագեցած մշակութային մի շարք կենտրոն-լսարաններ, որոնք բացվել են ՀՀ-ում հավատարմագրված դեսպանատների աջակցությամբ՝ 

➢ Կորեերենի և կորեական մշակույթի կենտրոն-լսարան,
➢ Հինդի լեզվի և հնդկական մշակույթի կենտրոն-լսարան,
➢ Եգիպտոսի անվան արաբերենի և արաբական մշակույթի կենտրոն-լսարան,
➢ Պարսկերենի և պարսկական մշակույթի կենտրոն-լսարան,
➢ Վրացերենի և վրացական մշակույթի կենտրոն-լսարան, 
➢ Ֆրանց վերֆելի անվան եբրայագիտության կենտրոն-լսարան։

Այս կենտրոն լսարանների նպատակն է՝ 

➢ Խթանել ԲՊՀ-ում ասիական լեզուների ուսուցումը,
➢ Ուսանողների կրթական հետաքրքրությունն ուղղել դեպի այդ լեզուներով հաղորդակցվող երկրների մշակութային արժեքները,
➢ Աջակցել ԲՊՀ-ում ասիական լեզուների ուսումնական գործընթացի ներդրմանը։

Չինագիտության լաբորատորիա 

Չինագիտության լաբորատորիան բացվել է 2016թ-ին Չինաստանի Հանբանի համալսարանի միջոցներով: Լաբորատորիան մեծապես նպաստում է մեր ԲՈՒՀ-ի ուսանողների ուսման արդյունավետության բարձրացմանը: 

Նպատակը և գործառույթները 

Հագեցած լինելով ժամանակակից տեխնիկայով՝ այն օգնում է բուհի չինարեն ուսումնասիրող ուսանողներին լեզվական զանազան գիտելիքների ձեռքբերման գործընթացում: 

ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԴԵՍՊԱՆԱՏՆԵՐԻ ՀԵՏ 

Ասիական լեզուների ԳՈՒ կենտրոնը սերտորեն համագործակցում է ՀՀ-ում և այլ պետություններում (Եգիպտոս, ԱՄԷ, Լիբանան, Չինաստան, Իրան, Հնդկաստան, Կորեա, Ճապոնիա, Վրաստան) հավատարմագրված դեսպանատների հետ:  

Կարդալ ավելին
Փակել

Պրոֆեսորադասախոսական և վարչական անձնակազմ

 1. Ռաֆայելովա Քրիստինե Սլավիկի- բ.գ.թ., դոցենտ արաբերենի դասախոս 
 2. Միքայելյան Սոնա Արայի – բ.գ.թ, արաբերենի ավագ դասախոս – 17 գիտ. աշխատանք
 3. Խաչատրյան Զարուհի Հրայրի – բ.գ.թ, պարսկերենի դասախոս – 11 գիտ. աշխատանք
 4. Երանոսյան Նարինե Ստեփանի – պ.գ.թ, արաբերենի դասախոս-10 գիտ. հոդված
 5. Անումյան Մելինե Վահեի – պ.գ.թ, թուրքերենի դասախոս – 14 գիտ. աշխատանք
 6. Սարգսյան Արմինա Նորիկի – PhD, պարսկերենի դասախոս 
 7. Ճոու Ժուէյ - չինարենի ավագ դասախոս 
 8. Ծին Բաոյին- չինարենի ավագ դասախոս 
 9. Յուեն Ցինդը – չինարենի ավագ դասախոս 
 10. Գրիցենկո Դավիթ Արկադիի – չինարենի դասախոս-2 գիտ. հոդված
 11. Հակոբյան Լիլիթ Վիգենի - չինարենի դասախոս – 13 գիտ. հոդված
 12. Ներսեսյան Ռիմա Արմենի - չինարենի դասախոս 
 13. Մարտիրոսյան Նարինե Արթուրի – չինարենի դասախոս 
 14. Սամվելյան Ասյա Աշոտի - չինարենի դասախոս 
 15. Հարությունյան Արմինե Էդուարդի - չինարենի դասախոս 
 16. Ղազարյան Արփի Հովհաննեսի – չինարենի դասախոս 
 17. Քոչարյան Մարինա Հրայրի – չինարենի դասախոս 
 18. Անդրեսյան Մարիամ Արարատի – չինարենի դասախոս 
 19. Հարությունյան Դոնարա Ռոբերտի - կորեերենի դասախոս- 1 գիտ. հոդված
 20. Խատայան Շուշանիկ Արկադիի– կորեերենի դասախոս 
 21. Նաջարյան Սյուզան Գևորգի – կորեերենի դասախոս 
 22. Գեանկ Հուա Քիմ - կորեերենի դասախոս 
 23. Հարությունյան Անի Արմենի – կորեերենի դասախոս 
 24. Ավագյան Լիա Սարիբեկի – կորեերենի դասախոս
 25. Մխիթարյան Կարինա Վահանի – արաբերենի դասախոս 
 26. Թամարյան Ջենի Լավրենտի– վրացերենի դասախոս-15 գիտ. հոդված
 27. Ռուժանսկի Վլադիմիր Գեորգիի – եբրայերենի դասախոս 
 28. Ջանյան Հավերժ Արսենի – թուրքերենի դասախոս 
 29. Արզումանյան Մերի Արամայիսի – թուրքերենի դասախոս-2 գիտ. հոդված
 30. Բալոյան Ամալյա Աշոտի – ճապոներենի դասախոս-1 գիտ. հոդված
 31. Մովսիսյան Լուսինե Գարեգինի – ադրբեջաներենի դասախոս-2 գիտ. հոդված
 32. Զաքարյան Օֆիկ Վլադիմիրի – պարսկերենի դասախոս