Ասիական լեզուների գիտաուսումնական կենտրոն

Ասիական լեզուների ԳՈՒ կենտրոնը ունի մոտ տասը տարվա պատմություն: Այն ստեղծվել է 2010 թ-ին որպես Արևելյան լեզուների ամբիոն: 2014 թ-ից միավորվել է Ռոմանական լեզուների ամբիոնին և վերանվանվել Եվրոպական և ասիական լեզուների ամբիոն: Ամբիոնում դասավանդվել են չինարեն, կորեերեն, ճապոներեն, պարսկերեն, արաբերեն, եբրայերեն, թուրքերեն, վրացերեն և հինդի:

2018թ. հունվարի 1-ից կենտրոնը, առանձնանալով Ռոմանական լեզուների ամբիոնից, դարձել է Ասիական լեզուների ԳՈՒ կենտրոն:

Ասաիական լեզուների ԳՈԻԿ-ի նպատակն է ապահովել ԵՊԼՀ-ում ասիական լեզուների (մասնավորապես՝ չինարենի, կորեերենի, պարսկերենի, արաբերենի, վրացերենի և այլն) դասավանդումը և ուսանողներին ծանոթացնել այդ լեզուներով խոսող ժողովուրդների մշակույթին և ավանդույթներին:

Կենտրոնի գործառույթն է պատրաստել Լեզվաբանություն /Թարգմանչական գործ (կորեերեն-հայերեն / չինարեն-հայերեն) մասնագիտությամբ հմուտ թարգմանիչներ, որոնք կունենան տեսական գիտելիքներ ընդհանուր լեզվաբանությունից, Կորեայի կամ Չինաստանի պատմությունից և մշակույթից, օժտված կլինեն մասնագիտական կարողություններով՝ թարգմանչական ոլորտներում տարաբնույթ գործունեություն իրականացնելու համար:

Կենտրոնն իրականացնում է ուսումնագիտական և գիտահետազոտական գործունեություն: Կենտրոնի դասախոսները մասնակցում են հանրապետական և միջազգային տարբեր գիտաժողովների, հանդես են գալիս զեկուցումներով, տպագրում են հոդվածներ:

Կենտրոնը մասնակցում է մասնագիտության կրթական ծրագրերի (ՄԿԾ), չափորոշիչների, ուսումնական պլանների մշակման գործընթացին, տրամադրում է մասնագիտական եզրակացություններ, խորհրդատվություններ, կարծիքներ՝ ատենախոսությունների, ուսումնամեթոդական ձեռնարկների, մենագրությունների, հոդվածների և գիտամեթոդական այլ աշխատանքների վերաբերյալ, է կազմակերպում ուսանողների ամենամյա արտադրական պրակտիկան:

Կենտրոնը համագործակցում է գիտական այլ կենտրոնների և համալսարանների հետ՝ կենտրոնի աշխատանքների արդյունավետ կատարման, ինչպես նաև փորձի փոխանակման նպատակով։
Կենտրոնում աշխատում են 15 փորձառու դասախոսներ, որոնց զգալի մասը արտասահմանցիներ են:
Ասիական լեզուների ԳՈՒ կենտրոնը սերտ համագործակցում է Չինաստանի Կոնֆուցիոսի ինստիտուտի, Տալիեի օտար լեզուների, Կորեայի Սեուլի և Աջուի, Եգիպտոսի Կահիրեի և այլ համալսարանների հետ:

ԵՊԼՀ-ի ուսանողները Կորեայի, Չինաստանի, Իրանի, Հնդկաստանի, Եգիպտոսի, Ֆինլանդիայի, Ռուսաստանի և այլ երկրների առաջատար ուսումնական հաստատություններում բազմիցս մասնակցել են լեզվական, իսկ դասախոսները՝ մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների:

Ասիական լեզուների ԳՈՒԿ-ին կից գործում են մշակութային մի շարք կենտրոններ՝ անհրաժեշտ գրականությամբ և դիդակտիկ նյութերով հագեցած ՝

Կորեերեն լեզվի մշակույթի կենտրոն

Կորեերեն լեզվի և մշակույթի կենտրոնը բացվել է 2006 թ-ին Կորեական հիմնադրամի կողմից: Այն տարիների ընթացքում ծավալել է տարաբնույթ գործունեություն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում՝ մասնավորապես ուսանողների շրջանում կորեերենը և կորեական մշակույթը ներկայացնելու և տարածելու գործում, նպաստել է նաև Հայաստանի և Հարավային Կորեայի միջև հարաբերությունների ամրապնդմանը և դիվանագիտական կապերի զարգացմանը։

Նպատակը

  • Խթանել ԵՊԼՀ-ում կորեերենի ուսուցումը
  • Ուսանողների կրթական հետաքրքրությունն ուղղել դեպի Կորեայի մշակութային արժեքները
  • Աջակցել ԵՊԼՀ-ում կորեերենի ուսումնական գործընթացի ներդրմանը
  • Կազմակերպել կորեերենի անհատական և խմբակային դասընթացներ ինչպես ԵՊԼՀ, այնպես էլ արտաքին դիմորդների համար

 

 

 

Գործառույթները

Ամեն տարի ԵՊԼՀ Կորեերեն լեզվի և մշակույթի կենտրոնը Մոսկվայի Կորեայի դեսպանատան աջակցությամբ կազմակերպում է «Կորեայի մշակութային օրեր» խորագրով փառատոն, որին մասնակցում են ուսանողներ Հայաստանի տարբեր ուսումնական հաստատություններից։ Փառատոնի շրջանակներում կազմակերպվում են ֆիլմի ցուցադրություններ, երգի ու պարի, խոսքի մրցույթներ, կորեերենի օլիմպիադա, ամառային ճամբարներ, Կորեայի մշակույթին նվիրված ֆլեշմոբ և այլ միջոցառումներ։

Կենտրոնը կազմակերպում և իրականացնում է նաև կորեերենի իմացության միջազգային քննություններ (TOPIC):

Հնդկերենի և հնդկական մշակույթի կենտրոն

Հնկերենի և հնդկական մշակույթի կենտրոնը հիմնադրվել է 2009 թ-ին մշակութային կապերի հնդկական խորհրդի հովանավորությամբ: Այն ապահովված է համապատասխան տեխնիկայով՝ դասերն ավելի հետաքրքիր և արդյունավետ դարձնելու համար: ՀՀ-ում Հնդկաստանի դեսպանատունը աջակցում է կենտրոնին՝ տրամադրելով համապատասխան գրականություն:

Նպատակը և գործառույթները

Հնդկերենի և հնդկական մշակութի կենտրոնը հիմնադրման պահից ապահովում է հինդիի՝ որպես 3-րդ օտար լեզվի դասավանդումը համալսարանի Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետում: Հինդի ուսումնասիրող ուսանողներից լավագույնները մեկնում են Հնդկաստան՝ մասնակցելու Հնդկաստանի կառավարության կողմից հովանավորվող հինդիի և հնդկական մշակույթի ամառային դասընթացներին: Կենտրոնը կազմակերպում է նաև մշակութային բազմաբնույթ միջոցառումներ:

Չինագիտության լաբորատորիա

Չինագիտության լաբորատորիան բացվել է 2016թ-ին Չինաստանի Հանբանի համալսարանի միջոցներով: Լաբորատորիան մեծապես նպաստում է մեր ԲՈՒՀ-ի ուսանողների ուսման արդյունավետության բարձրացմանը:

Նպատակը և գործառույթները

Հագեցած լինելով ժամանակակից տեխնիկայով՝ այն օգնում է բուհի չինարեն ուսումնասիրող ուսանողներին լեզվական զանազան գիտելիքների ձեռքբերման գործընթացում:

Ասիական լեզուների ԳՈՒԿ-ին կից գործում են նաև մի շարք լսարաններ (պարսկերենի, եգիպտոսի անվան արաբերենի, վրացերենի, եբրայերենի), որոնք ևս բացվել են դեսպանատների աջակցությամբ, կահավորվել ժամանակակից տեխնիկայով և ապահովվել համապատասխան գրականությամբ:

ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԴԵՍՊԱՆԱՏՆԵՐԻ ՀԵՏ

Ասիական լեզուների ԳՈՒ կենտրոնը սերտորեն համագործակցում է ՀՀ-ում և այլ պետություններում (Եգիպտոս, ԱՄԷ, Լիբանան, Չինաստան, Իրան, Հնդկաստան, Կորեա, Ճապոնիա, Վրաստան) հավատարմագրված դեսպանատների հետ:

 

Կարդալ ավելին
Փակել

Ասիական լեզուների ԳՈՒ կենտրոնի ղեկավար՝

Քրիստինե Սլավիկի Ռաֆայելովա, բ.գ.թ., դոցենտ

1999թ-ին ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի արևելագետության ֆակուլտետի արաբերենի բաժինը: 1996-1997թթ սովորել է Դամասկոսի՝ արտասահմանցիներին արաբերենի դասավանդման ինստիտուտում:
2010թ-ին Դոնեցկի ազգային համալսարանում պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսությունը և ստացել բ.գ.թ.-ի կոչում: 2016 և 2017 թթ Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետության Կահիրեի համալսարանի հետավարտական կրթության ֆակուլտետի արաբերենի զարգացման կենտրոնում անցել է վերապատրաստում։

Աշխատանքային ստաժ` վարչական - 1 տարի

Մանկավարժական - 20 տարի

Հրատարակված գիտական աշխատանքների քանակը – 20

Դասախոսներ

1. Քրիստինե Սլավիկի Ռաֆայելովա բ.գ.թ., դոցենտ (արաբերեն)
2. Ճո Յուքուն – ավագ դասախոս, PhD . (չինարեն)
3. Յուեն Ցինդը – ավագ դասախոս . (չինարեն)
4. Ճիկանգ Լի – ավագ դասախոս . (չինարեն)
5. Նան Ցիան – ավագ դասախոս . (չինարեն)
6. Արմեն Հայկի Պողոսյան– դասախոս, բ.գ.թ. (չինարեն), հրատարակված գիտական աշխատանքների քանակը – 4
7. Թամարա Սերգեյի Մանասարյան (չինարեն)
8. Սրբուհի Հակոբի Ղազարյան (չինարեն)
9. Դոնարա Ռոբերտի Հարությունյան - դասախոս (կորեերեն), հրատարակված գիտական աշխատանքների քանակը – 1
10. Շուշանիկ Արկադիի Խատայան– դասախոս (կորեերեն)
11. Հասմիկ Վաչիկի Քաբաբյան– դասախոս (կորեերեն)
12. Փակ Հի Սու – ավագ դասախոս, PhD (կորեերեն)
13. Ջենի Լավրենտի Թամարյան– դասախոս (վրացերեն), հրատարակված գիտական աշխատանքների քանակը – 14
14. Արմինա Նորիկի Սարգսյան – դասախոս PhD (պարսկերեն), հրատարակված գիտական աշխատանքների քանակը – 3
15. Էմմա Էդվարդի Ավագյան – դասախոս (եբրայերեն)

ԳՈՒԿ-ի լաբորանտներ՝

1. Աննա Սուրենի Հարությունյան
2. Աննա Հովհաննեսի Միքայելյան

Նորություններ ➤

ԵՊԼՀ-ն հյուրընկալել է Բլագոևգրադի «Նեոֆիտ Ռիլսկի» Հարավ-Արևմտյան համալսարանի պատմության ամբիոնի դոկտորանտ Դիանա Պապոյանին

13.09.2019

Դ. Պապոյանի հետազոտությունը առնչվում է հայկական հարցին ռուսական քաղաքականության համատեքստում:

ԵՊԼՀ-ում տեղի ունեցավ ՍՄԱՐԹ վերջին սեմինարները Հելլենիկ Միջազգային Համալսարանի փորձագետների կողմից

06.09.2019

Էրազմուս+ ՀԳ2 Նորարարությանն ու փորձի փոխանակմանն ուղղված համագործակցություն, կարողությունների զարգացում բարձրագույն կրթության ոլորտում ՍՄԱՐԹ ծրագրի շրջանակներում սեպտեմբերի 2-ից 6-ը Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան ...

Համալսարանին տրվել է Jean Monnet Erasmus+ հեղինակավոր դրամաշնորհ

06.09.2019

«Իրավական մոտարկման լաբորատորիա/LegAL» (2019-2022) Ժան-Մոնե մոդուլը նախատեսված է որպես ԵՄ իրավունքի և ԵՄ օրենսդրությունը տեղական իրավակարգի մեջ ներառելու մեթոդաբանության վերաբերյալ գիտելիքների ...

Բաց դասախոսություն ԵՊԼՀ-ի ՍՄԱՐԹ կենտրոնում Էրազմուս + ՍՄԱՐԹ ծրագրի շրջանակներում

03.09.2019

ՍՄԱՐԹ կենտրոնում տեղի ունեցավ բաց դասախոսություն ԵՊԼՀ-ի և գործընկեր համալսարանների և կազմակերպությունների ներկայացուցիչների համար: