Անգլերենի հաղորդակցման և թարգմանության ամբիոն

Անգլերենի հաղորդակցման և թարգմանության ամբիոնը հիմնադրվել է 2012 թ. ԵՊԼՀ ռեկտորի Հ. 1Մ-534/8553 հրամանով: Ամբիոնը հանդես է գալիս որպես անգլերենի գրավոր և բանավոր խոսք առարկաների դասավանդումը և «Թարգմանչական գործ» անգլերեն-հայերեն և ռուսերեն-անգլերեն-հայերեն (երկլեզու և եռալեզու) մասնագիտության բակալավրական և մագիստրոսական կրթական ծրագրերի, ինչպես նաև հետբուհական կրթության շրջանակներում գիտությունների թեկնածուի և դոկտորի աստիճանի հայցման ծրագրերի իրականացումն ապահովող ստորաբաժանում:

Անգլերենի հաղորդակցման և թարգմանության ամբիոնը հիմնադրվել է 2012 թ. ԵՊԼՀ ռեկտորի Հ. 1Մ-534/8553 հրամանով: Ամբիոնը հանդես է գալիս որպես անգլերենի գրավոր և բանավոր խոսք առարկաների դասավանդումը և «Թարգմանչական գործ» անգլերեն-հայերեն և ռուսերեն-անգլերեն-հայերեն (երկլեզու և եռալեզու) մասնագիտության բակալավրական և մագիստրոսական կրթական ծրագրերի, ինչպես նաև հետբուհական կրթության շրջանակներում գիտությունների թեկնածուի և դոկտորի աստիճանի հայցման ծրագրերի իրականացումն ապահովող ստորաբաժանում:

Ամբիոնի գործունեության հիմնական ուղղություններից է նաև «Բանավոր խոսք» և «Գրավոր խոսք» առարկաների դասավանդումը բուհի մի շարք ՄԿԾ-ներում, մասնավորապես՝ «Մասնագիտական մանկավարժություն/անգլերեն լեզու և գրականություն», «Լեզվաբանություն/անգլերեն լեզու», «Լրագրություն/անգլերեն», «Սերվիս/անգլերեն», «Քաղաքագիտություն/անգլերեն», «Միջազգային տուրիզմ/անգլերեն», «Երկրագիտություն/անգլերեն»:

Ամբիոնը կարևորում է գիտական գործունեությունը, որը հիմնականում ուղղված է լեզվաբանության տեսության, թարգմանաբանության, միջմշակութային հաղորդակցության, ինչպես նաև լեզուների, հատկապես հաղորդակցական հմտությունների դասավանդման մեթոդիկայի ոլորտներին: Ամբիոնը նպատակ է հետապնդում ձևավորել հայ թարգմանաբանական դպրոցի մի այնպիսի օղակ, որն առաջատարի իր ամուր դիրքերը կգրավի հայ և համաշխարհային թարգմանաբանական հանրույթում:

Բացի որակյալ կրթական արտադրանքի ապահովումից՝ ամբիոնի կողմից հասարակությանը մատուցվող ծառայությունների թվում են նաև միջոցառումների կազմակերպումը և կամավորության սկզբունքով թարգմանչական բազմապիսի ծառայությունների մատուցումը թե՛ ամբիոնի դասախոսների, թե՛ ուսանողների կողմից:

ԵՊԼՀ անգլերենի հաղորդակցման և թարգմանության ամբիոնի առաջնային պատասխանատվությունն է ձևավորել և իրականացնել ժամանակակից շուկայի պահանջներին բավարարող, միջմշակութային հաղորդակցության ոլորտի բազմապիսի մասնագետներին անհրաժեշտ համապատասխան գիտելիքի, հմտությունների և կարողունակությունների ձեռքբերմանը միտված ՄԿԾ-ներ, կրթական բաղադրիչներ և  միջավայր: 

Ամբիոնի առաքելությունն է ուսուցանել, ուղղորդել և ոգեշնչել ապագա թարգմանիչներին՝ ժամանակակից աշխատաշուկայում ուսանողների մասնագիտական հաջողության կարևորման, կրթության ամենաբարձր չափորոշիչների համաձայն մշակված ծրագրերի և դասընթացների, ինչպես նաև բարձրակարգ մասնագետների միջազգային թիմի դինամիկ աշխատանքի շնորհիվ: 

Ամբիոնի տեսլականն է շարունակաբար պահպանել առաջատարի կարգավիճակը՝ որպես թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցման ոլորտում որակյալ կրթության դրոշակակիր:

Ամբիոնի առաքելությունը և տեսլականը բխում են համալսարանի առաքելությունից և տեսլականից և հասցեագրում են աշխատաշուկայի պահանջները: Ամբիոնը երկարատև համագործակցության փորձ ունի մի շարք գործատուների և հաստատությունների հետ։

Կարդալ ավելին
Փակել

 

 

Դասախոսներ

 1. Համբարձումյան Դիանա Հայկի – պրոֆեսոր, բ.գ.դ.
 2. Հովսեփյան Անահիտ Իլիչի – դոցենտ, մ.գ.թ.
 3. Հակոբա Ինեսա Գեորգիի – ավագ դասախոս
 4. Դեր-Կարապետյան Կարինե Ռոլանդի - ավագ դասախոս
 5. Բադեյան Ռուբինա Ռուբենի – ավագ դասախոս
 6. Զադոյան Էվելինա Ռոբերտի – դասախոս, բ.գ.թ.
 7. Կարապետյան Գուրգեն Սպարտակի – դասախոս, բ.գ.թ.
 8. Հարությունովա Քրիստինա Արտաշատի – դասախոս, բ.գ.թ.
 9. Մակարյան Անահիտ Գագիկի – դասախոս, բ.գ.թ.
 10. Մալխասյան Սոֆյա Աշոտի – դասախոս
 11. Ավագյան Վարսենիկ Սուրիկի – դասախոս
 12. Շահբազյան Աննա Արթուրի – դասախոս
 13. Սարգսյան Աստղիկ Կարենի – դասախոս
 14. Գիշյան Նարինե Արմենի – դասախոս
 15. Խաչատրյան Լուսինե Միքայելի – դասախոս
 16. Քարայան Արմեն Դիլան – դասախոս
 17. Սողոմոնյան Շաքե Սենիկի - դասախոս
 18. Հովհաննիսյան Սիրանուշ Աշոտի – դասախոս
 19. Մարգարյան Տիգրան Ղազարոսի – դասախոս
 20. Սարգսյան Եվա Աբրահամի – դասախոս
 21. Ադամյան Քրիստինե Ռուբենի – դասախոս
 22. Խարազյան Հեղինե Վեսմիրի - դասախոս
 23. Բաղդասարյան Վարդանուշ Ֆրունզեի – դասախոս
 24. Չիլինգարյան Լիլյա Բարսեղի – դասախոս
 25. Թումասյան Աննա Արմենի – դասախոս
 26. Բուկուշյան Նարինե Անդրանիկի – դասախոս
 27. Սանդուխչյան Ռուզան Հարությունի – դասախոս
 28. Տերմենջյան Լիլիթ Հրանտի – դասախոս
 29. Բաթոյան Վերնոիկա Համբարձումի – դասախոս
 30. Կարապետյան Մարիամ Հրայրի – դասախոս
 31. Քոչարյան Մարիա Արթուրի – դասախոս

 Հրավիրյալ դասախոսներ 

 1. Բադալյան Մարինա Վարդանի – դասախոս
 2. Համբարձումյան Հայկ Բաբկենի - դասախոս
 3. Գևորգյան Կարինե Վրեժի - դասախոս

Լաբորանտ՝

Լաուրա Տիգրանի Պողոսյան

Նորություններ ➤

ԵՊԼՀ-ն հյուրընկալել է Բլագոևգրադի «Նեոֆիտ Ռիլսկի» Հարավ-Արևմտյան համալսարանի պատմության ամբիոնի դոկտորանտ Դիանա Պապոյանին

13.09.2019

Դ. Պապոյանի հետազոտությունը առնչվում է հայկական հարցին ռուսական քաղաքականության համատեքստում:

ԵՊԼՀ-ում տեղի ունեցավ ՍՄԱՐԹ վերջին սեմինարները Հելլենիկ Միջազգային Համալսարանի փորձագետների կողմից

06.09.2019

Էրազմուս+ ՀԳ2 Նորարարությանն ու փորձի փոխանակմանն ուղղված համագործակցություն, կարողությունների զարգացում բարձրագույն կրթության ոլորտում ՍՄԱՐԹ ծրագրի շրջանակներում սեպտեմբերի 2-ից 6-ը Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան ...

Համալսարանին տրվել է Jean Monnet Erasmus+ հեղինակավոր դրամաշնորհ

06.09.2019

«Իրավական մոտարկման լաբորատորիա/LegAL» (2019-2022) Ժան-Մոնե մոդուլը նախատեսված է որպես ԵՄ իրավունքի և ԵՄ օրենսդրությունը տեղական իրավակարգի մեջ ներառելու մեթոդաբանության վերաբերյալ գիտելիքների ...

Բաց դասախոսություն ԵՊԼՀ-ի ՍՄԱՐԹ կենտրոնում Էրազմուս + ՍՄԱՐԹ ծրագրի շրջանակներում

03.09.2019

ՍՄԱՐԹ կենտրոնում տեղի ունեցավ բաց դասախոսություն ԵՊԼՀ-ի և գործընկեր համալսարանների և կազմակերպությունների ներկայացուցիչների համար: