ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԵՎ ՍՓՅՈՒՌՔԱՀԱՅ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ