ՌՕԼ ֆակուլտետի հեռակա ուսուցման համակարգի բակալավրիատի 2019-2020 ուսումնական տարվա ամփոփիչ ատեստավորման ժամանակացույց
18.06.2020
+374 11 300 150
grasenyak@brusov.am, grasenyak1@brusov.am

Հաստատված է՝ 18.06.2020 թ.

Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՌՈՒՍԱՑ ԵՎ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ 2019-2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Օր/ժամ

Մասնագիտություն

Խումբ

Ուսանողների թիվ

23.06.2020 թ. 

ժամը 10:00

Լեզվաբանություն (անգլերեն)

I 

12

25.06.2020 թ. 

ժամը 09:00

Լեզվաբանություն (անգլերեն)

II

8

25.06.2020 թ.

ժամը 10:00

Լեզվաբանություն (ֆրանսերեն)

I

2

25.06.2020 թ.

ժամը 10:00

Լեզվաբանություն (գերմաներեն)

I

2


Էլեկտրոնային հասցե՝ 
russian@brusov.am 

Հեռախոսահամար՝ +374  51 18 73

Ֆակուլտետի դեկան՝    Ն. Տատկալո