Մայիսի 3-ից առկա ուսուցման համակարգի դասերը 2 շաբաթով կլինեն հիբրիդային
30.04.2021

Սիրելի՛ ուսանողներ,

Տեղեկացնում ենք, որ ս.թ. մայիսի 3-ից երկու շաբաթով ԲՊՀ առկա ուսուցման համակարգի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի բոլոր դասերը տեղի կունենան հիբրիդային եղանակով, այսինքն՝ համալսարանում կազմակերպվում են լաբորատոր և գործնական պարապմունքները, իսկ դասախոսություններն անցկացվում են առցանց տարբերակով:

Ստորև ծանոթացեք դասացուցակներին՝ ըստ ֆակուլտետների

Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցության ֆակուլտետ

Բակալավրիատի առկա ուսուցման դասացուցակ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

 

Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետ

Բակալավրիատի առկա ուսուցման դասացուցակ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

Մագիստրատուրայի առկա ուսուցման դասացուցակ

1-ին կուրս

Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության ֆակուլտետ

Բակալավրիատի առկա ուսուցման դասացուցակ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

Մագիստրատուրայի առկա ուսուցման դասացուցակ

1-ին կուրս 

Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետ

Բակալավրիատի առկա ուսուցման դասացուցակ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

Մագիստրատուրայի առկա ուսուցման դասացուցակ

1-ին կուրս