ԿՄՄ ֆակուլտետի հեռակա ուսուցման համակարգի բակալավրիատի 5-րդ կուրսի 2019-2020 ուսումնական տարվա ամփոփիչ ատեստավորման ժամանակացույց
17.06.2020
+374 11 300 150
grasenyak@brusov.am, grasenyak1@brusov.am

Հաստատված է՝ 17.06.2020 թ.

«Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ

 ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ 5-ՐԴ ԿՈՒՐՍԻ 2019-2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ

 ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

 

Օր/ժամ

Մասնագիտություն

Ուսանողների թիվ

18.06.2020թ. ժամը 10:00

Մասնագիտական մանկավարժություն

2 խումբ (անգլերեն)

(խումբ I անգլերեն-մանկավարժություն)

(խումբ II անգլերեն-մանկավարժություն)

1 խումբ (գերմաներեն)

(խումբ I գերմաներեն-մանկավարժություն)


10 ուսանող

19.06.2020թ. ժամը 10:00

Մասնագիտական մանկավարժություն

2 խումբ (անգլերեն)

(խումբ I անգլերեն-մեթոդիկա)

(խումբ II անգլերեն-մեթոդիկա)

1 խումբ (ռուսերեն)

(խումբ I ռուսերեն-մեթոդիկա)


14 ուսանող

 

ԿՄՄ ֆակուլտետի դեկան՝ Դ. Ղազարյան 

Mail: brusov.kmm@gmail.com

Բջջ. հեռախոսահամարներ: +37495463634 ; +37477790209