Ի գիտություն 2021-2022 ուս. տարվա դիմորդներին
07.04.2021

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԲՊՀ-ի ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻՆ

Ներկայացնում ենք ԲՊՀ-ի 2021/2022 առկա ուսումնական տարվա ընդունելության կարգը, ինչպես նաև բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրված կրթական ծրագրերով (առկա) 2021/2022 ուսումնական տարվա ըստ մասնագիտությունների ընդունելության քննությունների ցանկը։

✅ Ընդունելության կարգին կարող եք ծանոթանալ՝ հետևելով այս հղմանը․ https://brusov.am/website/documentation/files/e75634de.pdf:

Վ․ Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի բակալավրի կրթական ծրագրով առկա համակարգի ըստ մասնագիտությունների ընդունելության քննությունների ցանկին ծանոթանալու համար հետևեք հղմանը․ https://brusov.am/website/documentation/files/6771687a.pdf:

2021/2022 ուս. տարվա ըստ մասնագիտությունների պետության կողմից անվճար ընդունելության տեղերը. https://brusov.am/website/documentation/files/852b1527.pdf:

✅ 2021/2022 ուս տարվա ըստ մասնագիտությունների պետության կողմից վճարովի ընդունելության տեղերը. https://brusov.am/website/documentation/files/2de9018d.pdf

2021-2022 ուստարվա բակալավրիատի վճարովի ուսուցման մրցույթի արդյունքներով ԲՊՀ առկա ուսուցման համակարգ ընդունված ուսանողների ուսման վարձը սահմանված է տարեկան 450.000 /չորս հարյուր հիսուն հազար/ՀՀ դրամ /առանց ԱԱՀ/:

✅ 2021-2022 ուստարվա առկա ուսուցման ձևով բակալավրի կրթական ծրագրով ուսումնառության կազմակերպման պայմանագիր https://brusov.am/website/documentation/files/ca425464.docx: