Հեռակա ուսուցմամբ 2019-2020 ուս․ տարվա 2-րդ կիսամյակի ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցում ստացած ուսանողների ցանկերը` ըստ ֆակուլտետների
26.05.2020
+374 11 300 150
grasenyak@brusov.am, grasenyak1@brusov.am

Սիրելի՛ ուսանողներ,

ԲՊՀ հեռակա ուսուցմամբ 2019-2020 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցման համար ուսանողների ներկայացրած դիմումները քննարկվել են, և հաստատվել են մասնակի փոխհատուցում ստացած ուսանողների ցանկերը, որոնք ներկայացնում ենք ստորև՝ ըստ ֆակուլտետների․

Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետ

Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության ֆակուլտետ

Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության ֆակուլտետ (փոփոխված)

Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետ

Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցման ֆակուլտետ

Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցման ֆակուլտետ (փոփոխված)