Հայտարարվում է լավագույն առաջադիմությամբ ուսանողների անվանական կրթաթոշակների տրամադրման մրցույթի թեկնածուների առաջադրման մեկնարկը
11.10.2019
+374 11 300 150
grasenyak@brusov.am, grasenyak1@brusov.am

Հայտարարվում է Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների լավագույն առաջադիմությամբ ուսանողների անվանական կրթաթոշակների տրամադրման մրցույթին թեկնածուների առաջադրման մեկնարկը:

Մրցույթին կարող են մասնակցել բոլոր այն ուսանողները, ովքեր ունեն բարձր առաջադիմություն և ներքոհիշյալ ձեռքբերումները՝ 

1) ներգրավվածություն հետազոտական աշխատանքներում,

2) մասնակցություն ներհամալսարանական հասարակական կյանքին,

3) արտահամալսարանական ակտիվություն մշակույթի, սպորտի, արվեստի և այլ ոլորտներում: 

Մրցանակաբաշխությանը մասնակցելու համար հավակնորդ ուսանողը մինչև ս.թ. հոկտեմբերի 16-ը ԵՊԼՀ-ի ընդհանուր բաժին է ներկայացնում դիմում և հետևյալ փաստաթղթերը՝

  • մասնակցության հայտ` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 29-ի N 1005-Ն որոշման N 3 հավելվածի.
  • քաղվածք ֆակուլտետի խորհրդի նիստի արձանագրությունից.                                 
  • առաջադիմության թերթիկ.                                                                                                     
  • բնութագիր.                                                                             
  • դեկանի և պրոռեկտորի ստորագրությամբ հրապարակումների ցուցակ կամ ստեղծագործական, սպորտային մրցույթների, օլիմպիադաների մասնակցությունը հավաստող փաստաթղթեր