Էրազմուս+ ծրագրի միջազգային կրեդիտային շարժունություն՝ Սիբիուի «Լուիչան Բլագա» համալսարան
04.03.2019
+374 11 300 150
grasenyak@brusov.am, grasenyak1@brusov.am

Հարգելի՛ գործընկերներ,

Սույնով ցանկանում ենք տեղեկացնել, որ Էրազմուս + Միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակներում Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի և Ռումինիայի Հանրապետության Սիբիուի «Լուչիան Բլագա» համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է շարժունություն և դասավանդման հնարավորություն ԵՊԼՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար 1 շաբաթ տևողությամբ՝ 2019-2020 ուս. տարվա առաջին կիսամյակի ընթացքում, ինչպես նաև ուսումնառության հնարավորություն ԵՊԼՀ-ի բակալավրիատի 2-րդ և 3-րդ, մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողների համար (https://www.ulbsibiu.ro/en/): 

Սիբիուի «Լուչիան Բլագա» համալսարանն առաջարկում է հետևյալ կրթական ծրագրերը՝

 • Լեզվաբանություն/բանասիրություն
 • Քաղաքագիտություն, միջազգային հարաբերություններ
 • Լրագրություն
 • Տուրիզմ և սերվիս
 • Հանրային հաղորդակցում
 • Հանրային կառավարում

 

Ծրագիրը դրամաշնորհառուներին տրամադրում է անհատական կրթաթոշակ, ինչպես նաև հոգում է ճանապարհածախսը: Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն ֆինանսավորման և Էրազմուս + Միջազգային կրեդիտային շարժունություն ծրագրի մասին կարող եք գտնել Էրազմուս + ազգային գործակալության կայքէջում՝ 

https://erasmusplus.am/credit-mobility/
Ծրագրի դիմումները ընդունվում են ԵՊԼՀ Կարիերայի կենտրոնում թղթային և էլեկտրոնային տարբերակով (Կոնֆուցիոսի ինստիտուտի մասնաշենք, 5-րդ հարկ, սենյակ 5/1): Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է ՄԱՐՏԻ 15, 2019թ., էլեկտրոնային տարբերակը պետք է ուղարկել annie.hovsepyan@gmail.com էլեկտրոնային հասեցին՝ վերնագրում նշելով ICM in Romania:

Ստորև ներկացվում է անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը ուսանողների համար: Փաստաթղթերը ընդունվում են միայն անգլերեն տարբերակով: 

 1. Անձնագրի պատճեն,
  2. Ինքնակենսագրական (CV) Europass ձևաչափով (https://europass.cedefop.europa.eu/), 
 2. Մոտիվացիոն նամակ,
 3. Երաշխավորագիր դասախոսի/գործատուի կողմից,
 4. Օտար լեզվի իմացությունը հաստատող հավաստագիր կամ երաշխավորագիր դասախոսի կողմից,
 5. Տեղեկանք բուհում ուսանելու մասին (թարգմանված անգլերեն)՝ օրիգինալ և 1 պատճեն,
 6. Նախորդ կիսամյակների գնահատականները /ՄՈԳ (թարգմանված անգլերեն)՝ օրիգինալ և 1 պատճեն, մագիստրատուրայի ուսանողների պարագայում նաև բակալավրիատի դիպլոմի պատճենը:

 

Ստորև ներկացվում է անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը դասախոսների համար: Փաստաթղթերը ընդունվում են միայն անգլերեն տարբերակով: 

 1. Անձնագրի պատճեն,
  2. Ինքնակենսագրական (CV) Europass ձևաչափով (https://europass.cedefop.europa.eu/), 
 2. Աշխատանքային պլան (դասավանդվող թեմա, նկարագիր, շարժունության նպատակները, ակնկալվող գործողությունները և այլն),
 3. Տեղեկանք ԵՊԼՀ-ում դասավանդելու վերաբերյալ, 
 4. Մոտիվացիոն նամակ:

Հարցերի և հավելյալ տեղեկատվության դեպքում կարող եք դիմել ԵՊԼՀ Կարիերայի կենտրոն՝ Կոնֆուցիոսի ինստիտուտի մասնաշենք, 5-րդ հարկ, սենյակ 5/1, հեռախոս +374 11 300111 (ներքին 291), էլ. հասցե annie.hovsepyan@gmail.com: