Սլավոնական լեզուների մասնագիտական խորհուրդ ԵՊԼՀ-ում
02.09.2019
+374 11 300 150
grasenyak@brusov.am, grasenyak1@brusov.am

Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախագահ Ս. Գոգյանի հրամանը Երևանի պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանում Սլավոնական լեզուների 059 մասնագիտական խորհուրդ ստեղծելու վերաբերյալ:

Հրաման

1. Ղեկավարվելով ՀՀ գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգի 15-րդ և 16-րդ կետերով և ՀՀ ԿԳՆ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կանոնադրության 11-րդ կետի 4-րդ ենթակետով՝ Երևանի պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանում ստեղծել Սլավոնական լեզուների 059 մասնագիտական խորհուրդը:
2. Խորհուրդը կարող է կազմակերպել թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություններ Ժ. 02. 04 – Սլավոնական լեզուներ մասնագիտությամբ հետևյալ կազմով՝ 

Ազգանուն, անուն հայրանուն   Գիտական աստիճանը  թվանիշը
1. Խաչիկյան Անաիդա Յակովի
/նախագահ/
բան. գիտ. դոկտոր  Ժ. 02. 04
2. Սարգսյան Իննա Ռոբերտի
/նախագահի տեղակալ/
մանկ. գիտ. դոկտոր  Ժ Գ. 00. 02
3.Ղարիբյան Դավիթ Օնիկի
/գիտ․ քարտուղար/
բան. գիտ. թեկնածու  Ժ. 02. 04
4. Մաթևոսյան Լիաննա Բենիամինի բան. գիտ. դոկտոր  Ժ. 02. 04
5. Հարությունյան Վերոնիկա Նիկիտայի բան. գիտ. դոկտոր  Ժ. 02. 04
6. Գրձելյան Ռուզաննա Ռուբենի բան. գիտ. դոկտոր  Ժ. 02. 04
7. Մադոյան Վաղարշակ Վարուժանի բան. գիտ. դոկտոր  Ժ. 02. 04
8. Մարտիրյան Նաիրա Իգնատիոսի բան. գիտ. թեկնածու  Ժ. 02. 04
9. Հակոբյան Կարեն Սուրենի բան. գիտ. թեկնածու  Ժ. 02. 04

3. Սլավոնական լեզուների խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանել մինչև 2019 թ. դեկտեմբերի 31-ը:

Հիմք՝ Երևանի պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի ռեկտոր Կ. Հարությունյանի 19. 02. 2019 թ. հ. 01-20/141 և 16. 07. 2019 թ. հ. 01-20/630 հայտերը:

Կոմիտեի նախագահ Ս. Գոգյան