Բուհ ներկայացնելու անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը
19.07.2021

 Սիրելի՛ դիմորդներ, ստորև ներկայացնում ենք ԲՊՀ ներկայացնելու անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը՝

➢ ավարտական փաստաթուղթ՝ ատեստատ կամ դիպլոմ (բնօրինակը),
➢ 3 լուսանկար (3 x 4 սմ չափսի),
➢ անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր,  նույնականացման քարտ, ծննդյան վկայական, փախստականի վկայական, Հայաստանի Հանրապետության հատուկ անձնագիր, կացության վկայական) բնօրինակը և պատճենը:
➢ զինվորական գրքույկ (բնօրինակը)՝ առկայության դեպքում,
➢ սույն կարգի 89-92-րդ կետերով սահմանված արտոնություններից  օգտվող դիմորդները ներկայացնում են տվյալ արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հավաստող փաստաթղթեր:

Փաստաթղթերը խնդրում ենք ներկայացնել սկսած հուլիսի 22-ից ամեն օր՝ բացի շաբաթ-կիրակի օրերից՝ ժամը 09:30-17:00: