ԲՊՀ-ի հեռակա բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 2020-2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակի վերջնական քննությունների ժամանակացույց
12.02.2021

Սիրելի՛ ուսանողներ,

Սիրով ներկայացնում ենք ԲՊՀ-ի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման համակարգի 2020-2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակի վերջնական քննությունների ժամանակացույցները՝ ըստ ֆակուլտետների։ 

Կարող եք անցնել հղումներով և ծանոթանալ ձեր ֆակուլտետին և կուրսին համապատասխանող ժամանակացույցին։

Հաջողություն ենք մաղթում բոլորիդ։

Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցության ֆակուլտետ

Բակալավրիատ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության ֆակուլտետ

Բակալավրիատ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

4-րդ կուրս

5-րդ կուրս

Մագիստրատուրա

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետ

Բակալավրիատ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

4-րդ կուրս

5-րդ կուրս

Մագիստրատուրա

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետ

Բակալավրիատ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

4-րդ կուրս

5-րդ կուրս