ԲՊՀ հեռակա բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի վերջնական քննությունների ժամանակացույց (ԿՄՄ և ԹՄՀ)
15.05.2020
+374 11 300 150
grasenyak@brusov.am, grasenyak1@brusov.am

Սիրելի՛ ուսանողներ,

Սիրով ներկայացնում ենք ԲՊՀ բակալավրիատի և մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման համակարգի 2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ԿՄՄ և ԹՄՀ ֆակուլտետների վերջնական քննությունների ժամանակացույցները։ 

Կարող եք անցնել հղումներով և ծանոթանալ ձեր ֆակուլտետին և կուրսին համապատասխանող ժամանակացույցին։

Հաջողություն ենք մաղթում բոլորիդ։

Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցության ֆակուլտետ

Բակալավրիատ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության ֆակուլտետ

Բակալավրիատ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

4-րդ կուրս

Մագիստրատուրա

1-ին կուրս

2-րդ կուրս