ԲՊՀ հեռակա բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի վերջնական քննությունների ժամանակացույց (ՌՕԼ և ՍԳՍ)
14.05.2020
+374 11 300 150
grasenyak@brusov.am, grasenyak1@brusov.am

Սիրելի՛ ուսանողներ,

Սիրով ներկայացնում ենք ԲՊՀ բակալավրիատի և մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման համակարգի 2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ՌՕԼ և ՍԳՍ ֆակուլտետների վերջնական քննությունների ժամանակացույցը։ 

Կարող եք անցնել հղումներով և ծանոթանալ ձեր ֆակուլտետին և կուրսին համապատասխանող ժամանակացույցին։

Հաջողություն ենք մաղթում բոլորիդ։

Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետ

Բակալավրիատ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

4-րդ կուրս

Մագիստրատուրա

ՍԳՍ մագիստրատուրա 1-ին կուրս

ՍԳՍ մագիստրատուրա 2-րդ կուրս

Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետ

Բակալավրիատ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

4-րդ կուրս

Մագիստրատուրա

ՌՕԼ Մագիստրատուրա հեռակա