ԲՊՀ առկա բակալավրիատի 4-րդ և մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսերի 2019-2020 ուս․ տարվա ամփոփիչ ատեստավորման ժամանակացույց
08.05.2020
+374 11 300 150
grasenyak@brusov.am, grasenyak1@brusov.am

Սիրելի՛ ուսանողներ,

ԲՊՀ առկա ուսուցման համակարգի բակալավրիատի 4-րդ և մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսերի 2019-2020 ուսումնական տարվա ամփոփիչ ատեստավորման ժամանակացույցն արդեն պատրաստ է, և այն սիրով ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։

Ստորև, ըստ ֆակուլտետների, կարող եք անցնել համապաստախան հղումներով և ծանոթանալ ժամանակացույցին։

Հաջողություն ենք մաղթում բոլորիդ։

Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցության (ԹՄՀ) ֆակուլտետ

Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության (ԿՄՄ) ֆակուլտետ

Ռուսաց և օտար լեզուների (ՌՕԼ) ֆակուլտետ

Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի (ՍԳՍ) ֆակուլտետ