ԲՊՀ առկա բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի վերջնական քննությունների ժամանակացույց
12.05.2020
+374 11 300 150
grasenyak@brusov.am, grasenyak1@brusov.am

Սիրելի՛ ուսանողներ,

Ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը ԲՊՀ բակալավրիատի և մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգի 2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի վերջնական քննությունների ժամանակացույցը՝ ըստ ֆակուլտետների։

Կարող եք անցնել հղումներով և ծանոթանալ ձեր ֆակուլտետին և կուրսին համապատասխանող ժամանակացույցին։

Հաջողություն ենք մաղթում բոլորիդ։

Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետ

Բակալավրիատ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

Մագիստրատուրա

ՍԳՍ առկա Մագիստրատուրա

Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետ

Բակալավրիատ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

Մագիստրատուրա

ՌՕԼ մագիստրատուրա

Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցության ֆակուլտետ

Բակալավրիատ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

Մագիստրատուրա

ԹՄՀ մագիստրատուրա

Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության ֆակուլտետ

Բակալավրիատ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

ԿԿՄ լրացուցիչ կրթություն

Մագիստրատուրա

ԿՄՄ մագիստրատուրա