Բանբեր հերթական պրակների համար հոդվածները կարող եք ներկայացնել ԵՊԼՀ անգլերենի ամբիոն
20.11.2019
+374 11 300 150
info@brusov.am

Հարգելի՛ գործընկերներ, տեղեկացնում ենք, որ Բանբեր /Լեզվաբանություն, բանասիրություն/ և /Մանկավարժություն և հասարակական գիտություններ/ հերթական պրակների համար հոդվածները կարող եք ներկայացնել ԵՊԼՀ անգլերենի ամբիոն /204 սենյակ/ մինչև 2020թ. փետրվարի 1-ը:

Բանբերում հոդված տպագրելու համար նախատեսված պահանջների, դիմումի և գրախոսականի ձևերի հետ կարող եք ծանոթանալ ԵՊԼՀ պաշտոնական կայքէջում: