Բակալավրիատի առկա ուսուցման համակարգի 2020-2021 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի դասացուցակները
11.09.2020
+374 11 300 150
grasenyak@brusov.am, grasenyak1@brusov.am

Սիրելի ուսանող, ստորև ծանոթացիր Բակալավրիատի առկա ուսուցման համակարգի 2020-2021 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի դասացուցակներին ըստ ֆակուլտետների: Տեղեկացնում ենք, որ դասապրոցեսի սկսվելուց հետո հնարավոր են որոշ փոփոխություններ: Հարցերի առաջացման դեպքում խնդրում  ենք դիմել ձեր դեկանատներին:

Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցության ֆակուլտետ

Բակալավրիատի առկա ուսուցման դասացուցակ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

4-րդ կուրս

Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետ

Բակալավրիատի առկա ուսուցման դասացուցակ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

4-րդ կուրս

Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության ֆակուլտետ

Բակալավրիատի առկա ուսուցման դասացուցակ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

4-րդ կուրս

Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետ

Բակալավրիատի առկա ուսուցման դասացուցակ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

4-րդ կուրս