Հանրահասանելի ռեսուրսներ
25.03.2020
+374 11 300 150
grasenyak@brusov.am, grasenyak1@brusov.am

Սիրելի՛ ուսանողներ, 

Ձեր հեռավար ուսուցումը արդյունավետ կազմակերպելու և անհրաժեշտ գրականությամբ ապահովելու նպատակով ԲՊՀ գրադարանը աշխատում է հավաքել համացանցում բոլոր հանրահասանելի աղբյուրները, որոնք պարունակում են գրականություն, դասագրքեր և գիտական նյութեր հայերեն, ռուսերեն և օտար լեզուներով։

Աղբյուրների ցանկին կարող եք ծանոթանալ Համալսարանի պաշտոնական կայքի հետևյալ էջերից՝

1․ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆՆԵՐ

2․ ՈՐՈՆՈՒՄ

Ինչպես նաև գրադարանի ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջից, որտեղ տվյալները օրեցօր թարմացվում են

3․ BRUSOV UNIVERSIRY LIBRARY