Ապրիլի 19-ից առկա ուսուցման համակարգի դասերը 2 շաբաթով կլինեն հեռավար
16.04.2021

Սիրելի՛ ուսանողներ,

Տեղեկացնում ենք, որ ս.թ. ապրիլի 19-ից մայիսի 3-ը ԲՊՀ առկա ուսուցման համակարգի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի բոլոր դասերը տեղի կունենան zoom հարթակի միջոցով (հեռավար):  

Ստորև ծանոթացեք դասացուցակներին՝ ըստ ֆակուլտետների.

Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցության ֆակուլտետ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

Մագիստրատուրա

1-ին կուրս

Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

Մագիստրատուրա

1-ին կուրս

Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության ֆակուլտետ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

Մագիստրատուրա

1-ին կուրս

Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

Մագիստրատուրա

1-ին կուրս