Ամենամյա սեմինարներ՝ «Անգլերենի դասավանդման նորարական մոտեցումներ» թեմայով
27.05.2024

 

Մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի, լեզվաբանության և անգլերենի ամբիոնները դասախոսների, ուսուցիչների և ուսանողների համար հերթական անգամ կազմակերպում են ամենամյա սեմինարներ «Անգլերենի դասավանդման նորարական մոտեցումներ» թեմայով: Սեմինարները անցկացվելու են բարեգործական հիմունքներով, փորձի փոխանակման նպատակով: Սեմինարների հիմքում Կ. Վելյանի` Նորիչի (Անգլիա) The Norwich Study Centre ուսումնական կենտրոնում անգլերենի ուսուցիչների վերապատրաստմանը մասնակցած դասընթացն է: Սեմինարները կանցկացվեն ԲՊՀ-ում նիստերի փոքր դահլիճում (1 մասնաշենք, 2 հարկ):

ՕՐԱԿԱՐԳ

31.05.2024, ժ.14:00-16:00

Թեմա 1. Անգլերենի բառապաշարի ուսուցման նորարական մեթոդներ:

Նպատակը. Ներկայացնել անգլերենի դասերին բառապաշարի ներկայացման էֆեկտիվ եղանակները, որոնք նպաստում են բառային միավորների ընկալմանը և երկարատև հիշելուն, ինչպես նաև դասերին կիրառվող այն ավանդական լսարանային աշխատանքները և եղանակները, որոնք շատ դեպքերում նպաստավոր չեն բառապաշարը յուրացնելու համար:

Ակնկալվող արդյունքները. Սեմինարից հետո մասնակիցները.

  • Բացատրելու են կապը դասի այս կամ տվյալ փուլի և աշխատանքների տեսակների (activities, task, exercise) միջև:

Թեմա 2. Արտասանության ուսուցման նորարարական մեթոդներ:

Նպատակը. Ներկայացնել անգլերենի արտասանության տարբեր միավորների դասավանդման նորարական եղանակները, ուսանողների արտասանությանը նպաստող տարբեր լեզվական խաղերը և լսարանային աշխատանքները և դրանց հաջորդականությունը:  

Ակնկալվող արդյունքները. Սեմինարից հետո մասնակիցները.

  • կիմանան արտասանությանը նպաստող եղանակները (touching throat, arm/hand jestures, using finger, tongue twisters, miming), տարբեր ուսուցողական ռազմավարությունները (chunking, building biger chinks, back-chaining)
  • կբացահայտեն արտասանության բարելավմանն ուղղված աշխատանքների հաջորդականությունը, ինչպես նաև տարբեր արտալեզվական գործոնների փոխադեցությունը արտասանության վրա:

Ցանկացողներին խնդրում ենք գրանցվել գրանցման ձևաթերթիկում (խնդրում ենք գրանցման ձևաթերթիկն ուղարկել word ֆայլով) մինչև 29.05.2024թ.`նամակ ուղարկելով qushipiliposyan@gmail.com էլեկտրոնային հասցեին: