«ՀայԼինգվոՏեք» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում գիտակրթական միջոցառումների սրահի և ուսանողների տեխնոլսարանի լաբորատոր սարքավորումների, Համընթաց թարգմանության և թեստավորման լինգաֆոնային կաբինետի սարքավորումների և համակարգչային ծրագրերի տեխնիկական նկարագրերի մշակման նպատակով անհատ խորհրդատուի ընտրության մրցույթի արդյունքները
10.03.2020

Անհատ խորհրդատուի ընտրության մրցույթի արդյունքները

Ծրագիր. «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամը (ԲՊՀ) իր կողմից իրականացվող` «ՀայԼինգվոՏեք» գերազանցության կենտրոնի ստեղծում» ծրագիր:

Պայմանագիր. Աջակցություն «Լեզվական և կրթական տեխնոլոգիաների «ՀայԼինգվոՏեք» գերազանցության կենտրոնի ստեղծում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում աջակցություն «ՀայԼինգվոՏեք» կենտրոնի ստեղծմանը՝ գիտակրթական միջոցառումների սրահի և ուսանողների տեխնոլսարանի լաբորատոր սարքավորումների, Համընթաց թարգմանության և թեստավորման լինգաֆոնային կաբինետի սարքավորումների և համակարգչային ծրագրերի տեխնիկական նկարագրերի մշակման նպատակով:

Տողն ըստ գնումների պլանի                                                      (20)

Առաջարկների գնահատման հանձնաժողովի կազմը հաստատված  համաձայն ԵՊԼՀ ռեկտորի 2019 թվականի սեպտեմբերի 9-ի թիվ 1Մ-161 հրամանի`

Նախագահ՝  Կ. Հարությունյան ռեկտոր

Անդամներ՝    Ք. Ծատուրյան (Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության պետ

                   Լ. Մադոյան (Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության պետի տեղակալ)

                   Ա. Սիրականյան (Համակարգչային ցանցային ադմինիստրատոր)

Կարճ ցանկում ընդգրկված խորհրդատուների ցանկը`

Սաթենիկ Առաքելյան

Սամսոն Թումանյան

Արտավազդ Հովհաննիսյան


Ստացած միավորներ

Թեկնածու

Միջին միավոր

Արտավազդ Հովհաննիսյան*

95,5

Սաթենիկ Առաքելյան

80,0

Սամսոն Թումանյան

78,3

*Պայմանագրի բանակցությունների արդյունքում գնահատման ամենաբարձր միավր ստացած թեկնածուն հրաժարվել է պայմանագրի կատարումից

Պայմանագրի շնորհում

Հաղթողի անունը՝ Սաթենիկ Առաքելյան

Պայմանագրի համարը՝ 78/ԾՊ-20 (ԱԽ-3/2019-ԵՊԼՀ) – 02.03.2020թ

Պայմանագրի արժեքը՝  600000 (Վեց հարյուր հազար) ՀՀ դրամ