«Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի ծրագրավորման (ծրագրավորման հիմունքներ և ալգորիթմների, Java, Python ծրագրավորման լեզուների իմացությամբ) ուղղությամբ անհատ խորհրդատուի ընտրության արդյունքի հայտարարում
07.07.2020

«ՀայԼինգվոՏեք» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի ծրագրավորման (ծրագրավորման հիմունքներ և ալգորիթմների, Java, Python ծրագրավորման լեզուների իմացությամբ) ուղղությամբ անհատ խորհրդատուի

Մեկ աղբյուրից ընտրության արդյունքի հայտարարում

Ծրագիր՝ «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի (ԲՊՀ) կողմից իրականացվող «ՀայԼինգվոՏեք» գերազանցության կենտրոնի ստեղծում» ծրագիր

Պայմանագիր՝ «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի ծրագրավորման (ծրագրավորման հիմունքներ և ալգորիթմների, Java, Python ծրագրավորման լեզուների իմացությամբ) ուղղությամբ անհատ խորհրդատու

Տողն ըստ գնումների պլանի՝ (17)

Առաջարկների գնահատման հանձնաժողովի կազմը՝  հաստատված համաձայն ԵՊԼՀ ռեկտորի՝ 2019 թվականի սեպտեմբերի 9-ի թիվ 1Մ-161 հրամանի` 

Նախագահ՝ Կ. Հարությունյան ռեկտոր

Անդամներ՝ Ք. Ծատուրյան Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության պետ

Լ. Մադոյան Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության պետի տեղակալ

Ն. Տատկալո Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկան

Ա. Սիրականյան Համակարգչային ցանցային ադմինիստրատոր

Պայմանագրի շնորհում

Հաղթողի անունը՝ Վարազդատ Ավետիսյան

Պայմանագրի համարը՝ 159/ԾՊ-20- 25.06.2020թ

Պայմանագրի արժեքը՝  1300000 (Մեկ միլիոն երեք հարյուր հազար) ՀՀ դրամ