«Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի մաթեմատիկոս վիճակագրագետ անհատ խորհրդատուի ընտրության մրցույթի արդյունքները
07.07.2020

Ծրագիր «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամը (ԲՊՀ) իր կողմից իրականացվող` «ՀայԼինգվոՏեք» գերազանցության կենտրոնի ստեղծում» ծրագիր 

Պայմանագիր «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի մաթեմատիկոս վիճակագրագետ անհատ խորհրդատու

Տողն ըստ գնումների պլանի (17)

Առաջարկների գնահատման հանձնաժողովի կազմը հաստատված համաձայն ԵՊԼՀ ռեկտորի 2019 թվականի սեպտեմբերի 9-ի թիվ 1Մ-161 հրամանի`

Նախագահ՝ Կ. Հարությունյան ռեկտոր

Անդամներ՝ Ք. Ծատուրյան Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության պետ

Լ. Մադոյան Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության պետի տեղակալ

Ն. Տատկալո Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկան

Կարճ ցանկում ընդգրկված խորհրդատուների ցանկը`

Պետրոսյան Արտակ

Բազինյան Եվգենյա 

Քթոյան Արմեն

Ստացած միավորներ

Թեկնածու

Միջին միավոր

Պետրոսյան Արտակ

95.5

Քթոյան Արմեն

89.0

Բազինյան Եվգենյա

86.8

Պայմանագրի շնորհում

Հաղթողի անունը՝ Պետրոսյան Արտակ 

Պայմանագրի համարը՝ 157/ԾՊ-20- 25.06.2020թ

Պայմանագրի արժեքը՝  1300000(Մեկ միլիոն երեք հարյուր հազար) ՀՀ դրամ