«Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի մաթեմատիկոս տեսաբան անհատ խորհրդատուի ընտրության մրցույթի արդյունքները
07.07.2020

Ծրագիր. «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամը (ԲՊՀ) իր կողմից իրականացվող`«ՀայԼինգվոՏեք» գերազանցության կենտրոնի ստեղծում» ծրագիր 

Պայմանագիր. «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի մաթեմատիկոս տեսաբան անհատ խորհրդատու

Տողն ըստ գնումների պլանի (17)

Առաջարկների գնահատման հանձնաժողովի կազմը հաստատված համաձայն ԵՊԼՀ ռեկտորի 2019 թվականի սեպտեմբերի 9-ի թիվ 1Մ-161 հրամանի`

Նախագահ՝  Կ. Հարությունյան ռեկտոր

Անդամներ՝ Ք. Ծատուրյան Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության պետ

Լ. Մադոյան Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության պետի տեղակալ

Ն. Տատկալո Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկան

Կարճ ցանկում ընդգրկված խորհրդատուների ցանկը`

Արսեն Բաղդասարյան 

Արթուր Թադևոսյան 

Արաքսյան Մկրտչյան

Ստացած միավորներ

Թեկնածու

Միջին միավոր

Արսեն Բաղդասարյան 

99.8

Արթուր Թադևոսյան 

93.8

Արաքսյան Մկրտչյան

91.8


Պայմանագրի շնորհում

Հաղթողի անունը՝ Արսեն Բաղդասարյան

Պայմանագրի համարը՝ 160/ԾՊ-20- 25.06.2020թ

Պայմանագրի արժեքը՝  1300000(Մեկ միլիոն երեք հարյուր հազար) ՀՀ դրամ