«Հաշվողական լեզվաբանություն»  բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի լեզվաբան իմաստաբան անհատ խորհրդատուի ընտրության մրցույթի արդյունքները
07.07.2020

Ծրագիր. «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամը (ԲՊՀ) իր կողմից իրականացվող `   «ՀայԼինգվոՏեք» գերազանցության կենտրոնի ստեղծում» ծրագիր 

Պայմանագիր. «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի լեզվաբան իմաստաբան անհատ խորհրդատու

Տողն ըստ գնումների պլանի (17)

Առաջարկների գնահատման հանձնաժողովի կազմը հաստատված համաձայն ԵՊԼՀ ռեկտորի 2019 թվականի սեպտեմբերի 9-ի թիվ 1Մ-161 հրամանի` 

Նախագահ՝  Կ. Հարությունյան ռեկտոր

Անդամներ՝ Ք. Ծատուրյան Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության պետ

Լ. Մադոյան Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության պետի տեղակալ

Ն. Տատկալո Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկան

Կարճ ցանկում ընդգրկված խորհրդատուների ցանկը`

Անի Հարությունյան

Գայանե Բարսեղյան

Լիլիթ Մովսեսյան 

Ստացած միավորներ

Թեկնածու

Միջին միավոր

Լիլիթ Մովսեսյան 

93.3

Գայանե Բարսեղյան

90.8

Անի Հարությունյան

84.3

Պայմանագրի շնորհում

Հաղթողի անունը՝ Լիլիթ Մովսեսյան 

Պայմանագրի համարը՝  156/ԾՊ-20- 25.06.2020թ

Պայմանագրի արժեքը՝  1300000 (Մեկ միլիոն երեք հարյուր հազար) ՀՀ դրամ