«Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի կորպուսային լեզվաբան անհատ խորհրդատուի ընտրության մրցույթի արդյունքները
07.07.2020

Ծրագիր «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամը (ԲՊՀ) իր կողմից իրականացվող`«ՀայԼինգվոՏեք» գերազանցության կենտրոնի ստեղծում» ծրագիր

Պայմանագիր «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի կորպուսային լեզվաբան անհատ խորհրդատու

Տողն ըստ գնումների պլանի (17)

Առաջարկների գնահատման հանձնաժողովի կազմը հաստատված համաձայն ԵՊԼՀ ռեկտորի 2019 թվականի սեպտեմբերի 9-ի թիվ 1Մ-161 հրամանի՝

Նախագահ՝ Կ. Հարությունյան ռեկտոր

Անդամներ՝ Ք. Ծատուրյան Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության պետ

Լ. Մադոյան Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության պետի տեղակալ

Ն. Տատկալո Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկան

Կարճ ցանկում ընդգրկված խորհրդատուների ցանկը`

Ղարիբյան Դավիթ

Հովհաննիսյան Կարինա

Զաքարյան Արմինե 

Ստացած միավորներ

Թեկնածու

Միջին միավոր

Ղարիբյան Դավիթ

92.3

Հովհաննիսյան Կարինա

89.0

Զաքարյան Արմինե 

86.5

Պայմանագրի շնորհում

Հաղթողի անունը՝ Ղարիբյան Դավիթ

Պայմանագրի համարը՝ 155/ԾՊ-20- 25.06.2020 թ.

Պայմանագրի արժեքը՝  1300000 (Մեկ միլիոն երեք հարյուր հազար) ՀՀ դրամ