«Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի համակարգողի և «Բառագիտություն» ու «Տիպաբանություն» ուղղությունների մշակման անհատ խորհրդատուի ընտրության մրցույթի արդյունքները
07.07.2020

Ծրագիր. «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամը (ԲՊՀ) իր կողմից իրականացվող` «ՀայԼինգվոՏեք» գերազանցության կենտրոնի ստեղծում» ծրագիր 

Պայմանագիր. «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի համակարգող և «Բառագիտություն» ու «Տիպաբանություն» ուղղությունների մշակման անհատ խորհրդատու 

Տողն ըստ գնումների պլանի (17)

Առաջարկների գնահատման հանձնաժողովի կազմը հաստատված համաձայն ԵՊԼՀ ռեկտորի 2019 թվականի սեպտեմբերի 9-ի թիվ 1Մ-161 հրամանի` 

Նախագահ՝  Կ. Հարությունյան ռեկտոր

Անդամներ՝ Ք. Ծատուրյան Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության պետ,

Լ. Մադոյան Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության պետի տեղակալ,

Ն. Տատկալո Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկան

Կարճ ցանկում ընդգրկված խորհրդատուների ցանկը`

Լիլիթ Բադալյան

Նազելի Հակոբյան

Քրիստինե Հարությունյան

Ստացած միավորներ

Թեկնածու

Միջին միավոր

Լիլիթ Բադալյան

93.3

Քրիստինե Հարությունյան

91.8

Նազելի Հակոբյան

83.8

Պայմանագրի շնորհում

Հաղթողի անունը՝ Լիլիթ Բադալյան

Պայմանագրի համարը՝  153/ԾՊ-20- 25.06.2020թ

Պայմանագրի արժեքը՝  1300000(Մեկ միլիոն երեք հարյուր հազար) ՀՀ դրամ