«Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի անհատ խորհրդատուի ընտրության մրցույթի արդյունքները
10.12.2019

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամը (ԵՊԼՀ) իր կողմից իրականացվող` «ՀայԼինգվոՏեք» (HayLingvoTech) գերազանցության կենտրոնի ստեղծում» ծրագրի շրջանակներում անցկացրած «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական ՄԿԾ-ի վերաբերյալ միջազգային փորձի ուսումնասիրության նպատակով անհատ խորհրդատուի ընտրության մրցույթի վերաբերյալ

Տողն ըստ գնումների պլանի                                                      (16)

Առաջարկների գնահատման հանձնաժողովի կազմը հաստատված համաձայն ԵՊԼՀ ռկտորի 2019 թվականի սեպտեմբերի 9-ի թիվ 1Մ-161 հրամանի`

Նախագահ՝  Կ. Հարությունյան  (ԵՊԼՀ ռեկտոր)

Անդամներ՝   Ք. Ծատուրյան      (ԵՊԼՀ Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության պետ)

                   Ն. Տատկալո          (ԵՊԼՀ ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկան)

                   Ա. Սիրականյան    (ԵՊԼՀ համակարգչային ցանցային ադմինիստրատոր)

 

Կարճ ցանկում ընդգրկված խորհրդատուների ցանկը`

Անի Հովհաննիսյան

Անի Հարությունյան

Սիրանուշ Ղազարյան

Ստացած միավորներ

Թեկնածու

Միջին միավոր

Անի Հովհաննիսյան

95.0

Սիրանուշ Ղազարյան

89.5

Անի Հարությունյան

72.8

Պայմանագրի շնորհում

Հաղթողի անունը՝ Անի Հովհաննիսյան

Պայմանագրի համարը՝ 404/ԾՊ-19 (ԱԽ-1/2019-ԵՊԼՀ) - 05.12.2019թ

Պայմանագրի արժեքը՝  390000 (Երեք հարյուր ինսուն հազար) ՀՀ դրամ