«Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական ՄԿԾ-ի մշակման «Բանավոր համընթաց թարգմանություն», «Մասնագիտական գործունեություն և մասնագիտական էթիկա» կառուցամասերի անհատ խորհրդատուի ընտրության մրցույթի արդյունքներ
02.06.2020

Անհատ խորհրդատուի ընտրության մրցույթի արդյունքներ

Ծրագիր «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամը (ԲՊՀ) իր կողմից իրականացվող ` «ՀայԼինգվոՏեք» գերազանցության կենտրոնի ստեղծում» ծրագիր

Պայմանագիր «ՀայԼինգվոՏեք» գերազանցության կենտրոնի ստեղծում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում «Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական ՄԿԾ-ի մշակման «Բանավոր համընթաց թարգմանություն», «Մասնագիտական գործունեություն և մասնագիտական էթիկա» կառուցամասերի պատասխանատու

Տողն ըստ գնումների պլանի    (19)

Առաջարկների գնահատման հանձնաժողովի կազմը հաստատված համաձայն ԵՊԼՀ ռեկտորի 2019 թվականի սեպտեմբերի 9-ի թիվ 1Մ-161 հրամանի`

Նախագահ՝ Կ. Հարությունյան ռեկտոր

Անդամներ՝ Ք. Ծատուրյան Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության պետ

Լ. Մադոյան Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության պետի տեղակալ)

Ն. Տատկալո Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկան

Կարճ ցանկում ընդգրկված խորհրդատուների ցանկը`

Վարդանուշ Բաղդասարյան
Անահիտ Հովսեփյան
Թամարա Հակոբյան

Ստացած միավորներ

Թեկնածու Միջին միավոր
Անահիտ Հովսեփյան 94.5
Վարդանուշ Բաղդասարյան  83.3
Թամարա Հակոբյան 79.3

Պայմանագրի շնորհում

Հաղթողի անունը՝ Անահիտ Հովսեփյան
Պայմանագրի համարը՝ 99/ԾՊ-20 – 14.05.2020թ
Պայմանագրի արժեքը՝ 1040000 (Մեկ միլիոն քառասուն հազար) ՀՀ դրամ