«Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի համակարգող և «Բանավոր թարգմանության տեսություններ», «Աղբյուր և թիրախ լեզուների տիպաբանություն» կառուցամասերի անհատ խորհրդատուի ընտրության մրցույթի արդյունքներ
02.06.2020

Անհատ խորհրդատուի ընտրության մրցույթի արդյունքներ

Ծրագիր «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամը (ԲՊՀ) իր կողմից իրականացվող`   «ՀայԼինգվոՏեք» գերազանցության կենտրոնի ստեղծում» ծրագիր

Պայմանագիր «ՀայԼինգվոՏեք» գերազանցության կենտրոնի ստեղծում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում «Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական ՄԿԾ-ի մշակման աշխատանքային խմբի համակարգող և «Բանավոր թարգմանության տեսություններ», «Աղբյուր և թիրախ լեզուների տիպաբանություն» կառուցամասերի պատասխանատու

Տողն ըստ գնումների պլանի (19)

Առաջարկների գնահատման հանձնաժողովի կազմը հաստատված  համաձայն ԵՊԼՀ ռեկտորի 2019 թվականի սեպտեմբերի 9-ի թիվ 1Մ-161 հրամանի` 

Նախագահ՝  Կ. Հարությունյան ռեկտոր

Անդամներ՝ Ք. Ծատուրյան Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության պետ

Լ. Մադոյան Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության պետի տեղակալ)

Ն. Տատկալո Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկան

Կարճ ցանկում ընդգրկված խորհրդատուների ցանկը`

Քրիստինե Սողիկյան

Քրիստինա Հարությունովա

Էվելինա Զադոյան

Ստացած միավորներ

Թեկնածու

Միջին միավոր

Քրիստինե Սողիկյան

97.8

Էվելինա Զադոյան 

74.8

Քրիստինա Հարությունովա

72.8


Պայմանագրի շնորհում

Հաղթողի անունը՝ Քրիստինե Սողիկյան 

Պայմանագրի համարը՝ 97/ԾՊ-20 – 14.05.2020թ

Պայմանագրի արժեքը՝  1040000 (Մեկ միլիոն քառասուն հազար) ՀՀ դրամ