«Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական ՄԿԾ-ի անհատ խորհրդատուի ընտրության մրցույթի արդյունքները
10.12.2019

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամը (ԵՊԼՀ) իր կողմից իրականացվող` «ՀայԼինգվոՏեք» (HayLingvoTech) գերազանցության կենտրոնի ստեղծում» ծրագրի շրջանակներում անցկացրած «Համընթաց թարգմանություն» մագիստրոսական ՄԿԾ-ի վերաբերյալ միջազգային փորձի ուսումնասիրություն նպատակով անհատ խորհրդատուի ընտրության մրցույթի վերաբերյալ

Տողն ըստ գնումների պլանի                                            (16)

Առաջարկների գնահատման հանձնաժողովի կազմը հաստատված համաձայն ԵՊԼՀ ռկտորի 2019 թվականի սեպտեմբերի 9-ի թիվ 1Մ-161 հրամանի`

Նախագահ՝  Կ. Հարությունյան  (ԵՊԼՀ ռեկտոր)

Անդամներ՝   Ք. Ծատուրյան      (ԵՊԼՀ Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության պետ)

                   Ն. Տատկալո          (ԵՊԼՀ ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկան)

                   Ա. Սիրականյան    (ԵՊԼՀ համակարգչային ցանցային ադմինիստրատոր )

 

Կարճ ցանկում ընդգրկված խորհրդատուների ցանկը`

Ֆենյա Եփրեմյան

Նարինե Գիշյան

Վարդանուշ Բաղդասարյան

Ստացած միավորներ

Թեկնածու

Միջին միավոր

Նարինե Գիշյան

94.3

Ֆենյա Եփրեմյան

90.8

Վարդանուշ Բաղդասարյան

79.5


Պայմանագրի շնորհում

Հաղթողի անունը՝ Նարինե Գիշյան

Պայմանագրի համարը՝ 405/ԾՊ-19 (ԱԽ-2/2019-ԵՊԼՀ) - 05.12.2019թ

Պայմանագրի արժեքը՝  390000 (Երեք հարյուր ինսուն հազար) ՀՀ դրամ