Մեկնարկում է «Չինական Մեծ Պատ» կրթաթոշակների տրամադրման գործընթացը
26.02.2019
+374 11 300 150
grasenyak@brusov.am, grasenyak1@brusov.am

Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության կառավարությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ համատեղ 2019-2020 թթ. ուսումնական տարվա համար նախաձեռնում է «Չինական Մեծ Պատ» կրթաթոշակների տրամադրման գործընթաց` ՉԺՀ համալսարաններում ուսանելու և գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու համար:

Տարբեր ոլորտներում տրամադրվող կրթաթոշակները նախատեսված են ուսանողների և գիտահետազոտողների համար, ովքեր ցանկանում են մեկամյա բուհական կամ հետբուհական կրթություն ստանալ ՉԺՀ համալսարաններում: Դասընթացների հիմնական լեզուն անգլերենն է. բացառիկ դեպքերում, թեկնածուներից կարող են պահանջել անցնել չինարենի դասընթացներ՝ նախքան ընտրված ոլորտներում ուսումնառության կամ գիտահետազոտական աշխատանքների մեկնարկը:

Յուրաքանչյուր երկիր կարող է ներկայացնել առավելագույնը երկու թեկնածու: Հայտերը կարող են ներկայացվել միայն ՀՀ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ազգային հանձնաժողովի երաշխավորությամբ: Մեծապես խրախուսվում է կին թեկնածուների ներկայացումը:

Կրթաթոշակի վերաբերյալ մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ առդիր ներկայացվող նյութերից և հետևյալ կայքէջից՝        

http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unescopeoples-republic-of-china-the-great-wall-co-sponsored-fellowships-programme/:

Խնդրում եմ շրջանառել վերոնշյալ տեղեկատվությունը և հնարավոր թեկնածուների փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթները մինչև ս.թ. մարտի 4-ը ներկայացնել ՀՀ ԿԳ նախարարություն: Ոչ ամբողջական և կրթաթոշակի չափորոշիչներին չհամապատասխանող հայտերը չեն դիտարկվելու:

ՀՀ ԿԳՆ